Sveriges unga akademi har lämnat remissvar angående betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan SOU 2019:6 (Strut-utredningen). Akademin välkomnar att utredningen belyser förutsättningarna för lärosätenas verksamhet, men är kritisk mot att forskarperspektivet genomgående saknas. Akademin ser också mycket allvarligt på utredningens förslag att basanslaget för forskning ska öka på bekostnad av de fria projektmedel som fördelas av forskningsråden.

Sebastian Westenhoff Foto: Sveriges unga akademi

Akademins forskningspolitiska talesperson Sebastian Westenhoff med strut. Foto: Sveriges unga akademi

Läs remissvaret här

Ett centralt förslag i utredningen är att basanslaget för forskning ska öka på bekostnad av de fria projektmedel som fördelas av forskningsråden. Sveriges unga akademi är starkt kritisk till detta då vi menar att de fria projektmedlen är kvalitetsdrivande, motverkar nepotism och främjar jämställdhet. Forskningsråden har transparenta processer för att identifiera den bästa forskningsidén och forskaren, vilket tyvärr inte kan sägas om alla lärosäten. SUA anser att fria projektmedel är det bästa sättet att stödja yngre forskare och ge dem optimala förutsättningar att driva förnyelsen av forskningen i Sverige.

– Konkurrensutsatta, fria projektbidrag möjliggör för unga forskare att etablera sin självständighet. Dessutom gynnas mobilitet och jämställdhet, i sig viktiga kvalitetsdrivande faktorer, säger Sebastian Westenhoff, akademins forskningspolitiska talesperson. Gärna höjda basanslag – men inte på bekostnad av de fria projektmedlen. Vi föreslår istället att låta vinsten från Akademiska Hus finansiera höjda basanslag.

Sveriges unga akademi är också mycket tveksam till att utredningen avstyrker alla former av konkurrens om basanslag mellan lärosäten, istället för att se utvärdering som en nödvändig och kvalitetsdrivande mekanism. Vi anser istället att en ökande andel av basanslagen bör fördelas i nationell konkurrens så att mer medel styrs mot den bästa forskningen och utbildningen, oavsett på vilket lärosäte och vart i landet den bedrivs.

– Att kvalitetsarbetet på lärosätena bara ska drivas av en inre motivation, som utredningen föreslår, framstår för oss som naivt, säger Sebastian Westenhoff.

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser