I Sveriges unga akademi samlas ett urval av de mest framstående yngre forskarna som är verksamma vid svenska lärosäten. I samband med akademins årsmöte i maj offentliggörs vilka nya ledamöter som väljs in. Vem kan söka och hur går invalet till? Invalspanelens ordförande Invalspanelens ordförande Sanna Koskiniemi, universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet berättar.

Gruppbild ledamöter och sekretariat 2018. Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

Gruppbild ledamöter och sekretariat 2018. Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

Sanna Koskiniemi Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Man ansöker själv om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Under hösten har akademin en öppen utlysning där den som är intresserad skickar in en ansökan.

Alla ansökningar granskas sedan av invalspanelen och vi bedömer då två saker: dels den sökandes vetenskapliga excellens och dels den sökandes engagemang. De senaste åren har vi haft cirka 60–70 sökande och av dessa väljs de bästa 6–8 kandidaterna in. Konkurrensen är betydande och flera av våra ledamöter har sökt både två och tre gånger innan de kommit in. Om du inte blev invald så uppmuntrar vi att du söker igen!

Sveriges unga akademi utser varje år en invalspanel bestående av ledamöter från olika ämnesområden. Invalspanelen sköter sedan hela invalsprocessen med granskning av ansökningar och intervjuer med de sökande i sista steget. Panelens sammansättning varierar något över åren och invalsprocessen startar om varje år. Invalspanelen lämnar sitt förslag till akademin som sedan gemensamt beslutar om vilka nya ledamöter som ska väljas in.

Invalspanelen bedömer två kriterier: excellens och engagemang, och båda måste finnas för att en person ska kunna väljas in. Det räcker alltså inte med att vara den främsta i Sverige inom sitt fält om du inte uppfyller engagemangskriteriet, eller vice versa. Anledningen till att engagemang tas med i bedömningen är att Sveriges unga akademi är en arbetande akademi och vi söker efter ledamöter som vill bidra i akademins arbete.

I stora drag bedömer vi detta på liknande sätt som forskningsfinansiärerna. Det innebär att vi letar efter kandidater som har visat exempel på nytänkande och framstående forskning. Andra meriter som vi letar efter är till exempel beviljade forskningsanslag och meriteringstjänster.

Eftersom vi väljer in relativt sett unga forskare är vi dessutom noga med att kandidaterna måste ha visat självständighet från sina tidigare handledare i sin forskning. Inom naturvetenskap, teknik och medicin syns självständighet oftast som att man publicerat som senior författare utan sina tidigare handledare. Inom samhällsvetenskap och humaniora ser det annorlunda ut.

Sveriges unga akademi är en arbetande akademi och alla ledamöter förväntas arbeta aktivt med projekt som ryms inom akademins verksamhet. Vi tror att tidigare intresse och engagemang är det bästa sättet att förutspå framtida insatser och vi letar därför efter personer som visat engagemang inom de områden som akademin arbetar med. Den sökande behöver inte på något sätt vara expert men det är viktigt att det finns ett genuint intresse. Akademins sekretariat hjälper till att genomföra aktiviteter.

En viktig del i invalsprocessen är intervjuerna. Utifrån de ansökningar som kommit in väljer invalspanelen ut upp till sexton personer som bjuds in till intervjuer som görs i grupper om cirka fyra deltagare. Invalspanelen ställer ett antal frågor som kandidaterna får diskutera sinsemellan. Efter frågorna finns det möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i invalspanelen.

Akademin har idag en jämställd sammansättning med avseende på kön och en god spridning av ämnen och lärosäten. Det är vi stolta över!

I invalsprocessen arbetar aktivt med att behandla alla ansökningar lika men vi har inga krav på att de ledamöter som väljs in ska vara från vissa ämnen eller lärosäten etc. för att hålla en god balans i akademin. Självklart håller vi ögonen på balansen genom invalsprocessen, men hittills har vi alltid fått en välbalanserad sammansättning av de invalda utan några särskilda åtgärder.

Vi följer Vetenskapsrådets riktlinjer för jäv. Det innebär att den som är jävig lämnar rummet när vi diskuterar den kandidaten som hen är jävig för. Eftersom intervjuerna sker i grupp sitter jäviga ledamöter i invalspanelen med för att höra de andra kandidaterna, men de deltar inte i några diskussioner om kandidaterna som hen är jävig för senare. Dessutom har vi en observatör (VD) med på alla möten med invalspanelen. Observatörens roll är att se till att vi följer jävsregler och behandlar alla kandidater lika.

Nej, vi har inte möjlighet att ge individuell feedback till de sökande.

Som en väldigt robust och professionell process med ett väldigt trevligt bemötande i alla steg.

Jag har alltid varit väldigt engagerad i att förändra villkoren för svensk forskning. Exempel på hur detta hade yttrat sig innan jag blev ledamot i Sveriges unga akademi var att jag var ordförande för Junior Faculty i Uppsala och vice-ordförande i National Junior Faculty (en organisation som samlar Junior- och Future Faculties på de olika lärosätena). Jag var dessutom med och genomförde en stor nationell enkätundersökning för att undersöka unga forskares villkor inom akademin i Sverige och var då en av författarna till debattartiklar i Svenska Dagbladet och UNT.

Mer information

Att bli ledamotnewwindow.gif

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser