Europas unga akademier möttes 10–12 maj för sitt årliga nätverksmöte för att främja idéutbyte och samarbeten sinsemellan. I år samarrangerades dessutom mötet med ALLEA (All European Academies) vilket gav nya möjligheter att göra gemensam sak i många stora och viktiga frågor.

ENYA-meeting Foto: SUA

ENYA-meeting Foto: SUA

Bildandet av unga akademier är en global rörelse som stadigt växer sig starkare. Eftersom akademierna blir fler och fler och de verkligt viktiga frågorna kräver samarbeten över landsgränserna så samarbetar Europas unga akademier årligen i form av ett nätverksmöte. I år var det unga akademin i Belgien som stod värd och bjöd in till ett tredagars-möte i Bryssel på Palais des Académies. Från SUA deltog ledamöterna Sofia Lodén och Ewa Machotka, samt akademins vd Sverker Lundin. Ett 40-tal representanter deltog på plats och ytterligare ett 10-tal deltog i mötet digitalt från 22 olika unga akademier och initiativ.

SUA i Bryssel för ENYA. Foto: SUA

Ewa Machotka, Sverker Lundin (vd) och Sofia Lodén representerade SUA vid ENYA-mötet. Foto: SUA

Ett viktigt resultat från mötet var undertecknandet av de unga akademiernas stadga för medlemsutbyten. Genom att underteckna stadgan erbjuds medlemmar från unga akademier att delta i arbetet hos andra akademier under tillfälliga vistelser utomlands. Utbytet går till genom ett enklare ansökningsförfarande där värdakademin som standard accepterar ansökan efter en enklare bedömning om utbytet går att genomföra på ett bra sätt. Utbytena är tänka att ytterligare främja nya idéer och samarbeten bland ledande och drivna forskare i Europa. Tillsammans med nio andra unga akademier blev SUA först ut att underteckna stadgan.

ENYA Foto: SUA
ENYA Foto: SUA
ENYA Foto: SUA

Under den första dagen diskuterades även forskares situation i världen, inte minst med anledning av kriget som brutit ut i Europa. Akademierna fick möjlighet att ta del av personliga berättelser från akademiska flyktingar från Ukraina och Etiopien och efteråt utbytte akademierna erfarenheter kring vilka möjligheter unga akademier har för att göra skillnad. Bland annat lyftes positiva exempel från mentorskapsprogram där akademiska flyktingar erbjudits hjälp att snabbare komma in i det akademiska systemet i det nya landet.

Dag två ägnades till stor del åt erfarenhetsutbyten kring framgångsrika projekt. Belgiska unga akademin presenterade sina arbeten kring jämställdhet, Expedition mundus, och hur konst och vetenskap kan överlappa och förstärka varann. Holländska unga akademin berättade om sitt arbete med hur bedömning av vetenskaplig kvalitet behöver utvecklas och breddas. SUA presenterade vad barnboken Forskardrömmar inneburit för akademin och alla barn som kunnat nås på detta nyskapande sett. Forskardrömmar har inspirerat både tyska och belgiska unga akademin att göra samma sak och skriva sina egna böcker, och övriga akademier visade liknande stort intresse. Sist men inte minst presenterade en representant från Storbritannien de glädjande nyheterna att Storbritannien kommer bilda en ung akademi och är i fas att precis öppna upp för att ta in ansökningar. Det kommer bli ett viktigt och kraftfullt tillskott i den växande familjen av unga akademier.

Jacek Kolanowski från den unga akademin i Polen och ordförande för YASAS (Young academy science advise structure) berättade att initiativet fått finansiering från EU kommissionen och nu kan anställa administrativ hjälp. Detta innebär att SUA, och Sverige, som del i nätverket nu får kraftigt utökade möjligheter att ge svenska yngre forskare möjlighet att delta i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag till EU kommissionens beslutsfattande.

På eftermiddagen dag två sammanträdde ALLEA och ENYA för första gången tillsammans. På fem aktuella teman organiserades gruppdiskussioner som modererades av en ledamot från en senior akademi och en från en ung akademi. På temat Open Science – from intention to action – modererade SUA:s ledamot Ewa Machotka och ALLEA:s vice president Luke Drury ett samtal om hot och möjligheter med utvecklingen mot mer tillgängliga vetenskapliga resultat. Övriga teman var Climate sustainability in academia; Research careers and assessment; Equity, diversity and inclusion in science advice; och Trust in science through engaging with society.

Under ALLEA:s efterföljande symposium om ”Transforming science” talade bland andra Mariya Gabriel (kommissionär för innovation, forskning, kultur utbildning och unga), Maria Leptin (president för europeiska forskningsrådet, ERC), Thomas Dermine (belgiska statssekreteraren för forskningspolitik).

Innan dagarna rundades av och mötet avslutades fick även de unga akademierna möjlighet att genom rundabordssamtal träffa andra yngre framgångsrika organisationer och individer för att utbyta idéer och erfarenhet. Bland annat deltog Youth for Climate, entreprenörer, kommunikatörer och konstnärer.

Nästa år är det ENYA 2023 – då står SUA som värd!

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser
SUA i Bryssel för ENYA. Foto: SUA
ENYA Foto: SUA
ENYA Foto: SUA
ENYA Foto: SUA