Tillsammans med SULF arrangerar Sveriges unga akademi sedan 2019 en seminarieserie om forskningspolitiska frågor. Efter ett uppehåll 2020–2021 var det dags för del sex i serien. Vi hade glädjen att lyssna till Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, på temat Akademisk frihet – för vem?

Karin Åmossa, Shirin Ahlbäck och Sverker Lundin. Foto: SUA

Karin Åmossa, Shirin Ahlbäck Öberg och Sverker Lundin. Foto: SUA

Shirin var inbjuden till seminarieserien redan 2020 men som då fick skjutas upp. Shirin kunde nu istället presentera resultaten från ett projekt som slutförts, nämligen att jämföra lärosätenas styrning före och efter autonomireformen 2010 som avreglerade stora delar av högskolans styrning. I jämförelsens centrum fanns frågan om hur den kollegiala styrningen påverkats. Från en genomgång av lärosätenas styrdokument kunde en bild av avkollegialiseringen på lärosätena konstateras, där beslut i allt större utsträckning fattas i linjen istället för i kollegiet. Vissa skillnader syntes mellan bredare etablerade universitet, nyare universitet, högskolor och fackuniversitet, men bilden var inte helt entydig.

En annan aspekt på friheten är att ändringarna i högskolelagen från 2021 som ger lärosätena ansvar att främja och värna den akademiska friheten, inte tillskriver staten något ansvar. För att kunna upprätthålla friheten behövs både juridiska och reella förutsättningar vilket till stor del är en statlig uppgift. Här sticker Sverige ut i jämförelse med närliggande länder där statens ansvar är mer uttalat. Betydelsen av regeringens ansvar poängterades också i styr- och resursutdelningen som låg till grund för lagändringen. Genom åren har trenden av ökat handlingsutrymme för lärosätesledningarna motverkats av ökad kontroll genom resultatbaserad finansiering, strategiska satsningar och kvalitetssäkringssystem. Denna splittrade utveckling kan beskrivas som autonomiparadoxen, där den akademiska friheten och handlingsutrymmet i systemet i stället begränsas.

Sammantaget konstaterades att akademisk frihet, liksom övriga samhälleliga friheter, kräver reglering. De efterföljande diskussionerna belyste bland annat styrkan i det kollegiala beslutsfattandet för att nå de bästa besluten. För att upprätthålla den kollegiala miljön med processer och arbetssätt behöver också nästa generations forskare tränas i det, så att lärosätets roll och särställning inte utarmas och kvaliteten i forskning och undervisning blir lidande.

Svenska lärosäten – organisering, finansiering, positionering, Statsvetenskaplig tidskrift (nummer 1/2022)

Det övergripande syftet med seminarieserien är kompetensutveckling och kunskapsbyggande, men också att erbjuda en arena för nätverkande. Seminarieserien riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med frågor som rör forskning och högre utbildning, som vill lära dig mer om hur systemet för forskning och högre utbildning fungerar och som intresserar dig för forskningspolitik och samhällsfrågor som på olika sätt rör forskningssystemet.

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser