Jens Hjerling Leffler medverkade i seminariet Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati tillsammans med bl.a. Vetenskapsrådets generaldirektör och rektor för Stockholms universitet.

Dialogseminarium Almedalen Foto: Sveriges unga akademi

Från vänster: samtalsledare Katarina Wiberg, FoU-ansvarig Svensk biblioteksförening och Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, panelister akademins Jens Hjerling Leffler, hjärnforskare vid Karolinska Institutet och Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening. Foto: Sveriges unga akademi

Samtalet kretsade kring vikten av peer review, betalningsmodeller för open access, kunskapsöverföring mellan universitet och näringsliv, och vilka roller olika aktörer har.

Jens Hjerling Leffler Foto: Sveriges unga akademi

Öppen vetenskap - stora möjligheter några fallgropar. Centralt i öppen vetenskap är det som på engelska heter Open access publication och Open data.

Open access publikation, dvs. att vi ser till att våra publikationer kan läsas öppet istället för att som idag tvingas betala dyra prenumerationsavgifter, leder till snabbare spridning av information.

Open data, dvs. att vi forskare delar våra forskningsdata öppet så att vi kan re-analysera varandras data, leder till mer effektivt utnyttjande av resurser och reproducerbar forskning.

Vi i Sveriges unga akademi har tillsammans med andra unga vetenskapliga akademier i Europa tagit ställning för Öppen Vetenskap. Dessa dokument kan laddas ner från vår webbplats sverigesungaakademi.se.

Olika vetenskapliga områden publicerar sig på olika sätt och möter olika begränsningar. Vi trycker på att det finns ingen handske som passar alla och vi måste vara lyhörda för forskarnas röster inom olika discipliner. Inom mitt fält, medicin, kan vi till exempel inte alltid fritt dela data pga. integritetsskäl.

Den goda nyheten är att dessa processer växer dynamiskt inom forskningen -fler o fler fält publicerar originaldata tillsammans med sina rapporter, vi ser en explosionsartad ökad användning av pre-print repositories -ett område där fysiken gått före men där andra fält nu följer efter. Scihub, i och för sig olagligt, utmanar förlagens makt och förändrar deras förhandlingsposition. Vi måste se till att de politiska lösningar vi diskuterar inte riskerar att bromsa eller hindra denna organiska omställning.

För Open access publicering diskuteras just nu att byta ekonomisk modell. Idag betalar institutioner, genom dyra prenumerationer, för att deras forskar ska kunna läsa artiklar. Det alternativ som föreslås är att man istället ger pengar till forskarna som betalar för att publicera varje artikel som då blir öppen att läsa. Då ersätts en prenumerationsavgift med en publiceringsavgift och resultaten blir att alla kan läsa. Det är bra för att då kan fler ta del av forskningsresultat.

Problemet ligger i vilka incitament vi bygger in i systemet. Tyvärr, när tidskrifterna tjänar pengar på att acceptera många artiklar riskerar vi att de sänker kvalitetskraven. Vi ser detta redan idag i det som kallas ”predatory journals”. Höga kvalitetskrav och väl fungerande kollegial granskning (så kallad peer review) är fundamentalt. För att det ska vara meningsfullt för aktörer utanför akademin, som tex. myndigheter, ideella föreningar och näringsliv, att ta del av våra forskningsresultat så måste ni kunna lita på kvalitetsgranskningen.

Det har visat sig att den modell som vi inledde för 10 år sedan har fungerat dåligt. Vi vill öppna ett samtal om ekonomiska modeller som främjar kvalitet OCH öppenhet. En fråga som berör alla intressenter här idag.

Seminariet arrangerades av Svensk biblioteksförening i samarbete med Vetenskap & Allmänhet

Mer information

Programmet för Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati

Science café i Almedalen om öppen vetenskap i medicinsk forskning

Ställningstaganden om Öppen vetenskap

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser