L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-priset med stöd av Sveriges unga akademi lanserades 2015. Priset syftar till att lyfta fram lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär inom naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik och skapa förebilder för kommande generationer. 2017-års pris tilldelas:

Kirsten Leistner och Julia Uddén Foto: Fredrik Persson

Kirsten Leistner och Julia Uddén Foto: Fredrik Persson (Klicka för förstoring)

Kirsten Leistner Foto: Fredrik Persson

Fil. dr i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola,

”för hennes framgångsrika forskning rörande fundamental förståelse av katalysatorers temperaturberoende aktivitet. Hon har gjort en upptäckt som kan leda till utveckling av förbättrade katalysatorer”

Kirsten Leistners forskning handlar om att minska förorenade utsläpp från person- och lastbilar. Några av de mest skadliga föroreningarna från fordon består av sotpartiklar och kväveoxider. Dessa skadar miljön i form av surt regn och skador på ozonlagret, de bidrar också till smog och kan orsaka lungproblem. Tekniker för efterbehandling av avgaser begränsar utsläppen från person- och lastbilar genom att placera en katalysator som fungerar som ett filter i avgassystemet. Dessa katalysatorer består av fasta ämnen som omvandlar förorenande partiklar och kväveoxider till ofarliga gaser. Målet med Leistners forskning är att förstå varför katalysatorer bryts ner under vissa förhållanden, och utveckla bättre katalysatorer som inte lika lätt bryts ned. I sin framgångsrika forskning studerar Leistner bland annat egenskaperna hos zeoliter för eliminering av skadliga kväveoxider i avgaser genom katalys.

Leistners forskning utmärks av både geografisk rörlighet och innovativa samarbeten med stor internationell erfarenhet. Hon har tidigare belönats med flera utmärkelser och står i begrepp att etablera sig som självständig forskare.

Bakgrund: Född 7 mars 1984. Fil. dr i kemiteknik 2012 vid Université Pierre et Marie Curie, Frankrike, därefter postdok vid Chimie ParisTech, Frankrike, samt vid Chalmers Institution för kemi och kemiteknik.

Julia Uddén Foto: Fredrik Persson

Fil. dr i kognitiv neurovetenskap och Pro Futura-forskare vid Stockholms universitet,

”för forskning som kännetecknas av intellektuell djärvhet och som syftar till att förstå hur människans språkliga kommunikation utvecklas”

Julia Uddéns forskning handlar om kommunikation, och varför vissa människor är bättre på att kommunicera än andra. Studierna omfattar till exempel jämförelser av hjärnaktiviteten hos unga och lite äldre tonåringar med hjälp av hjärnkamera. Tanken är att hjärnans reaktion på klarspråk, jämfört med inlindad kommunikation, förändras under ungdomsåren. För personer med kommunikationssvårigheter, som vid autism, utgör inlindade budskap ett problem. Uddén undersöker hur hjärnans språknätverk kan utvecklas, inte minst under ungdomsåren, för att stärka möjligheterna att kommunicera även för individer med neuropsykiatriska funktionshinder. Hennes nydanande forskning undersöker också hur virtuella miljöer kan användas som hjälpmedel för kommunikationsträning.

Uddéns forskning kopplar ihop naturvetenskap och humaniora på ett nytänkande vis, hon brinner för tvärvetenskap i gränslandet mellan neurovetenskap, psykologi och lingvistik. Uddén har erhållit flera prestigefyllda anslag och gjort en rad insatser för att föra ut sin forskning. Hon har konsekvent etablerat internationella kontakter med ledande miljöer i sitt fält och har stor potential att göra betydelsefulla bidrag till sitt fält med den egna forskargrupp hon nu står i begrepp att bilda.

Bakgrund: Född 12 juni 1985. Fil. dr i kognitiv neurovetenskap 2012 vid Karolinska Institutet, följt av en forskartjänst vid Max Planck Institute for Psycholinguistics i Holland. Tillträder sin tenure track-tjänst som Pro Futura Scientia Fellow vid Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) 2017.

Kirsten Leistner Foto: Fredrik Persson
Julia Uddén Foto: Fredrik Persson

Klicka för högupplösta porträtt. 1. Kirsten Leistner och Julia Uddén 2. Kirsten Leistner 3. Julia Uddén Foto: Fredrik Persson

FWIS logo

Det internationella priset instiftades av L’Oréal Foundation och Unesco 1998 för att främja kvinnors deltagande i forskning. Priset har sedan starten uppmärksammat mer än 2 000 kvinnliga forskare världen över, varav två senare mottagit Nobelpriset. Nationella program finns i över 50 länder. I Norden finns L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Danmark och Finland. Och sedan 2015 även i Sverige.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige är ett samarbete mellan L’Oréal, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi. Sveriges unga akademi ansvarar för den vetenskapliga bedömningen.

L’Oréal har en unik produktportfölj med fler än 32 internationella märken. Som världens ledande skönhetsföretag är L’Oréal närvarande inom alla distributionsnätverk: massmarknad, varuhus, apotek, Travel Retail och detaljhandel. 2014 omsatte koncernen 22,5 miljarder euro, varav drygt 3 % återinvesterades i Forskning och innovation. Teamet inom Forskning och innovation består av 3 890 medarbetare. L’Oréals hållbarhetsplan för 2020 - ”Sharing Beauty with All” - har högt ställda mål som sträcker sig över hela koncernens värdekedja. 2015 erkändes L’Oréal, för sjätte gången, av Ethisphere Institute som ett av "världens mest etiska företag". L'Oréal stödjer de 10 principerna i FN: s Global Compact sedan 2003. www.loreal.com

Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN:s fackorganet Unesco som ansvarar för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Inom de olika områdena arbetar Unesco rådet med att bygga nätverk mellan experter och forskare, ge råd till regeringar om t.ex. utbildnings- och forskningssystem och publicera studier och statistik. Svenska Unescorådets vetenskapssamarbete syftar till att bidra till lösningar på dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och att därigenom uppnå en hållbar utveckling. Jämställdhet är en av Unescos övergripande prioriteringar. www.unesco.se

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 34 ledamöter. Unga akademier finns i över 30 länder och är en växande global rörelse och Sveriges unga akademi arbetar med de andra unga akademierna både på europeisk och global nivå.

Mer information

L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

2016 års pristagare

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser
Kirsten Leistner Foto: Fredrik Persson
Julia Uddén Foto: Fredrik Persson
Kirsten Leistner Foto: Fredrik Persson
Julia Uddén Foto: Fredrik Persson