Sveriges unga akademi har tagit initiativ till ett öppet brev till Europeiska Kommissionens ledare Jean-Claude Juncker. Kritik över beslutet att avsätta den vetenskapliga chefsrådgivare som fram tills nu bistått kommissionen framförs. Brevet har även undertecknats av de unga akademierna från Europa, Polen och Skottland.

EUComm520x270px.jpg

Läs brevet här (pdf)

President Junckers svar

Sveriges unga akademi understryker att etablerandet av det vetenskapliga rådet direkt underställt EU-kommissionens ordförande 2012 var ett viktigt steg framåt för att höja kvaliteten i kommissionens process för beslutsfattande. Att inkludera forskning spelar en avgörande roll för att identifiera hot och fatta välgrundade beslut vilka förbättrar människors liv. Akademin uttrycker också oro för att avsättandet av den vetenskaplige chefsrådgivaren följde efter en intensiv uppvaktning från intressegrupper. Avslutningsvis understryker akademin att det är mycket viktigt att EU-politiken förs med vetenskapligt stöd och uppmanar Juncker att ompröva beslutet och att den vetenskaplige chefsrådgivaren eller motsvarande funktion återinförs så snart som möjligt. De unga akademierna för Europa, Polen och Skottland har anslutit sig till akademins ställningstagande.

Juncker meddelade i november att ett nytt råd – European Political Strategy Centre (EPSC) kommer att ersätta det nuvarande Bureau of European Policy Advisers (BEPA) där den vetenskapliga chefsrådgivaren Anne Glover ingick. I det nya policy-inriktade EPSC finns ingen motsvarande roll vilket akademin anser är en allvarlig försämring.

Avsättandet av den vetenskaplige rådgivaren har under det senaste halvåret föregåtts av en intensiv opinionsbildning riktad till Juncker från flera lobbyorganisationer med Greenpeace i förgrunden. De uttryckte i ett öppet brev kritik mot koncentrationen av makt till en enskild person. Många uppfattar dock initiativet som en reaktion på de vetenskapligt grundade ställningstaganden som Anne Glover gjort vilka var i konflikt med de ståndpunkter som brevskrivarna driver. En stor mängd vetenskapliga organisationer bemötte kritiken och framhöll att tjänsten utgör ett viktigt verktyg för att nå fram med vetenskapligt underlag till EU-kommissionens beslut.

Även Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) kritiserar Juncker. KVA har riktat ett brev till den svenska regeringen angående Junckers omfördelning av medel för att skapa nya jobb: ”det [är] ett stort problem att en oproportionerligt stor del av pengarna (2,7 miljarder Euro) kommer att tas från Horizon 2020, d.v.s. EU:s budget för forskning”.

Uppdaterad 2015-03-02: Svar från President Juncker

I sitt svar på frågan om Chief scientific adviser skriver Juncker att en kommissionär med särskilt ansvar för forskning och innovation fått i uppdrag att presentera ett förslag före sommaren på hur ett oberoende vetenskapligt råd till kommissionen kan institutionaliseras.

Läs svaret här (pdf)

Mer information

Läs brevet här (pdf)

Kungl. Vetenskapsakademien: Hot mot EU:s forskningsstöd

President Juncker presented the European Political Strategy Centre

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser