Syftet med resorna som på H.M. Konungens initiativ genomförts sen 2001, är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft. Ronnie Berntsson var med på resan den 10–12 oktober i Västerbotten och Norrbotten.

image006

Foto: SUA

Svenska företagsledare och representanter från myndigheter och högskolor hade bjudits in.

I år deltog H.M. Konungen, IVA:s preses Marcus Wallenberg, Tuula Teeri, vd för IVA och ungefär 30 olika representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor.

Skellefteå Sara kulturhus 10 okt 23

Foto: IVA

Tema för resan: Hållbar omställning och utveckling i Västerbotten och Norrbotten

Delegationen besökte en rad verksamheter och berörda i Skellefteå, Luleå och Boden under de tre dagarna. Ur programmet: ”I norra Sverige pågår stora industriella investeringar som till stor del drivs av nödvändiga åtgärder för att minska negativ klimatpåverkan. Under IVA:s Kungl. Teknikresa till Västerbotten och Norrbotten den 10–12 oktober är hållbar omställning och utveckling i fokus. Frågor som speciellt kommer att adresseras är teknikutveckling, kompetensförsörjning och forskning. För att klara omställningen behöver energiförsörjningen och återvinningen stärkas. Behovet av utbildad arbetskraft är stor och kommer att öka varför också samhällsbyggnad i vid bemärkelse och vikten av attraktiva livsmiljöer kommer att vara ett viktigt inslag under resan. En konstruktiv samverkan mellan politik, myndigheter, näringsliv och akademi är en förutsättning för omställningen liksom på vilket sätt målkonflikter lyfts, diskuteras och hanteras.”

Ur ungas perspektiv

Delegationen fick också lyssna till lokala ungdomars perspektiv på hur det är att växa upp i Boden och vad som kan göras för att unga människor ska välja att stanna kvar i kommunen. I Vetenskapens hus i Luleå träffade delegationen även praktikanter från IVA:s program Tekniksprånget som fick samtala med Kungen om teknik och framtiden.

Det var väldigt givande att delta på IVA:s Kungliga Teknikresa. Vi fick lära oss en hel del om de nya gröna industrierna i Norrland, bland annat med besök hos Northvolt, Boliden och H2 Green Steel. Dessutom gav det mycket att interagera med delegationen, som bestod av framstående personer från akademin, näringslivet och myndigheter, berättar ordf. Ronnie Berntsson. Vi fick också en bra session angående målkonflikter, bland annat med presentation från Sametinget samt Försvarsmakten. Sammantaget en fantastisk resa, som jag tar med ett antal lärdomar ifrån.

Dela artikel

Relaterade artiklar

IMG_0495
Barn och samhälle
Nyheter
2024

Digital studiecirkel med fokus på breddat deltagande

Hur ser svenska forskare på att kommunicera vetenskap och hur kan vi minska snedrekryteringen till högre utbildning? Det är ett par av de frågor som diskuterats under en intern studiecirkel på tem...
Unknown
Barn och samhälle
Nyheter
2024

Digitalt forskarmöte väckte nyfikenhet kring djur och klimat

Hur påverkas djuren av klimatförändringarna? Berörs även den mat vi äter? Flyger fåglarna på ett annorlunda sätt idag jämfört med förr? SUA:s ledamot Andreas Nord hade fullt upp när han under Vete...
Unknown-1
Barn och samhälle
Nyheter
2024

Film födde samtal om forskning

En fredagsmorgon i mars samlades drygt 100 gymnasie- och folkhögskoleelever på Bio Rio i Stockholm för att se kortfilm och samtala med forskare. Evenemanget inledde Sveriges Kortfilmfestival (SKFF...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser