Syftet med resorna som på H.M. Konungens initiativ genomförts sen 2001, är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft. Ronnie Berntsson var med på resan den 10–12 oktober i Västerbotten och Norrbotten.

image006

Foto: Erik Thor/SUA

Svenska företagsledare och representanter från myndigheter och högskolor hade bjudits in.

I år deltog H.M. Konungen, IVA:s preses Marcus Wallenberg, Tuula Teeri, vd för IVA och ungefär 30 olika representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor.

Skellefteå Sara kulturhus 10 okt 23

Foto: Erik Thor/SUA

Tema för resan: Hållbar omställning och utveckling i Västerbotten och Norrbotten

Delegationen besökte en rad verksamheter och berörda i Skellefteå, Luleå och Boden under de tre dagarna. Ur programmet: ”I norra Sverige pågår stora industriella investeringar som till stor del drivs av nödvändiga åtgärder för att minska negativ klimatpåverkan. Under IVA:s Kungl. Teknikresa till Västerbotten och Norrbotten den 10–12 oktober är hållbar omställning och utveckling i fokus. Frågor som speciellt kommer att adresseras är teknikutveckling, kompetensförsörjning och forskning. För att klara omställningen behöver energiförsörjningen och återvinningen stärkas. Behovet av utbildad arbetskraft är stor och kommer att öka varför också samhällsbyggnad i vid bemärkelse och vikten av attraktiva livsmiljöer kommer att vara ett viktigt inslag under resan. En konstruktiv samverkan mellan politik, myndigheter, näringsliv och akademi är en förutsättning för omställningen liksom på vilket sätt målkonflikter lyfts, diskuteras och hanteras.”

Ur ungas perspektiv

Delegationen fick också lyssna till lokala ungdomars perspektiv på hur det är att växa upp i Boden och vad som kan göras för att unga människor ska välja att stanna kvar i kommunen. I Vetenskapens hus i Luleå träffade delegationen även praktikanter från IVA:s program Tekniksprånget som fick samtala med Kungen om teknik och framtiden.

Det var väldigt givande att delta på IVA:s Kungliga Teknikresa. Vi fick lära oss en hel del om de nya gröna industrierna i Norrland, bland annat med besök hos Northvolt, Boliden och H2 Green Steel. Dessutom gav det mycket att interagera med delegationen, som bestod av framstående personer från akademin, näringslivet och myndigheter, berättar ordf. Ronnie Berntsson. Vi fick också en bra session angående målkonflikter, bland annat med presentation från Sametinget samt Försvarsmakten. Sammantaget en fantastisk resa, som jag tar med ett antal lärdomar ifrån.

Dela artikel

Relaterade artiklar

EsmaeilzadehSaeid_fotoRickardEriksson
Nyheter
2023

Saeid Esmaeilzadeh ny styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh är ny styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi och tillträder sitt uppdrag den 24 oktober. Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Rickard Eriksson Saeid Esmaei...
SUA dagen 2023
Nyheter
2023

Agneta Bladh ny styrelseordförande för stiftelsen

Agneta Bladh har utsetts till ny styrelseordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Agneta tillträdde uppdraget på SUA-dagen den 24 oktober – dagen då stiftelsen firade 10 år. Agne...
MohammadiNarges_wikicommons_1100x571
Nyheter
2023

5 frågor till Mia Liinason om Nobels fredspris 2023

Nobels fredspris 2023 tilldelas Narges Mohammadi för hennes kamp mot kvinnors förtryck i Iran, för att främja mänskliga rättigheter och för alla människors frihet. Mia Liinason, professor i genusv...