För att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär, lanseras nu L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’-priset i Sverige. Priset är ett samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

FWIS logo

L’Oréal –UNESCO For Women in Science är nu ett riktmärke för vetenskaplig excellens i internationell skala och ett viktigt bidrag
till skapandet av kvinnliga förebilder inom vetenskap och forskning, vilket öppnar vägen för en hel generation av unga flickor.

Mer information och ansökan

Det årliga priset kommer att uppmärksamma två lovande forskare inom naturvetenskap, teknik och matematik. En prissumma om 150 000 kronor vardera kommer att delas ut den 7 mars 2016, dagen före Internationella kvinnodagen. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorprogram som anordnas av Sveriges unga akademi. Ansökan är nu öppen och priset går att söka.

Anna Sjöström Douagi Foto: Markus Marcetic

– Priset ligger helt i linje med flera av akademins centrala mål. Sveriges unga akademi vill främja att unga forskare kan bedriva oberoende forskning och arbetar aktivt för ett mer jämställt akademiskt system. Inte minst försöker akademin utmana stereotyper och nå grupper av unga människor som kanske annars inte kommer i kontakt med forskning, säger Anna Sjöström Douagi, vd för Sveriges unga akademi.

– Jämställdhet inom universitet och högskolor är avgörande för att utveckla en forskning av hög kvalitet. Andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik behöver öka, och vi hoppas att det här priset kan bidra till detta genom att uppmärksamma duktiga kvinnor i början av deras forskarkarriär, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

Inger Davidsson Svenska Unescorådet

År 2011 hade Sverige ca 60 % kvinnor bland studenterna vid de svenska lärosätena, men endast 23 % kvinnliga professorer. Inom natur- och teknikvetenskaperna är andelen kvinnliga professorer enbart 14 %.*  Andelen kvinnor inom akademin faller ju längre upp på karriärstegen man kommer. Kvinnors deltagande i forskning är en nyckelfaktor för vetenskaplig, ekonomisk, social och kulturell utveckling.

*Universitetskanslersämbetets Årsrapport 2015

Juryn består av:

Fakta om priset:

 

Om L’Oréal L’Oréal har ägnat sig åt skönhet i mer än 105 år. Med sin unika portfölj bestående av fler än 32 internationella märken i olika kategorier genererade gruppens försäljning 22,5 miljarder euro 2014 med 78 600 anställda världen över. Som världens ledande skönhetsföretag är L’Oréal närvarande inom alla distributionsnätverk: massmarknad, varuhus, apotek, Travel Retail och detaljhandel. Forskning och innovation med ett mycket hängivet forskningsteam bestående av 3 600 personer återfinns i hjärtat av L’Oréals verksamhet och arbetar för att göra skönhet tillgänglig för alla. L’Oréals nya hållbarhetsplan för 2020, ”Sharing Beauty with All” har högt ställda hållbarhetsmål som sträcker sig över hela koncernens värdekedja. 2014 erkändes L’Oréal också, för sjätte gången, av Ethisphere Institute som ett av "världens mest etiska företag". L'Oréal stödjer de 10 principerna i FN: s Global Compact sedan 2003. Mer information: www.loreal.com

Om UNESCO Unesco är FN:s fackorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Inom de olika områdena arbetar Unesco med att ge råd till regeringar om t.ex. utbildnings- och forskningssystem, bygga nätverk mellan experter genom studier och utredningar och samla in, analysera och publicera statistik. Inom Unescos naturvetenskapliga arbete prioriteras långsiktigt hållbar utveckling, vattenförsörjning och vattnens ekosystem samt varningssystem för tsunami. Inom samhällsvetenskap, dit även humaniora, filosofi och framtidsforskning hör, prioriterats etik inom forskning och teknologi, mänskliga rättigheter samt forskning om sociala förändringar och framtidsstudier. Mer information: www.unesco.se

Om Sveriges unga akademi Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 47 ledamöter. Unga akademier eller liknande initiativ finns i 30 länder och är en växande global rörelse, Sveriges unga akademi arbetar med de andra unga akademierna både på en europeisk och en global nivå. Mer information om akademin finns här.

KONTAKT: L’Oréal Sverige AB Maria Mossenberg, kommunikationsansvarig Tel: 0765- 365 269 E-mail: maria.mossenberg@loreal.com

Svenska Unescorådet Per Magnusson, kansliråd Tel. 070-229 5889, E-mail: per.magnusson@regeringskansliet.se

Sveriges unga akademi Annika Moberg, kommunikationsansvarig Tel: 070-325 32 18 E-mail: annika.moberg@sverigesungaakademi.se

 

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser