Sveriges unga akademi (SUA) lämnar remissvar på betänkandet ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur”. Då avancerad forskningsinfrastruktur blir en allt viktigare förutsättning inom flera ämnesområden och behovet av samordning, ansvars- och rollfördelning är stort välkomnar SUA att systemet ses över, men tyvärr når utredningen inte ända fram.

Johanna Rosén Foto: Erik Thor/SUA

Johanna Rosén, professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet har lett akademins arbete med remissvaret. Foto: Erik Thor/SUA

Läs remissvaret här

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

Uppdraget för utredningen har varit att ge förslag på hur organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur kan stärkas.

SUA:s utgångspunkt för remissvaret är att forskningens behov ska vara vägledande i finansiering och prioritering av forskningsinfrastruktur, samt att det ska finnas en långsiktighet i satsningar och styrning.

Som utredningen föreslår kan den forskningspolitiska propositionen vara ett bra verktyg för att förankra politikens långsiktiga, strategiska inriktning, säger Johanna Rosén (SUA-ledamot och professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet) som lett akademins arbete med remissvaret. Däremot är vi kritiska mot att bredda forskningsberedningen till att omfatta de politiska partierna då vi ser en risk att fokus flyttas från forskningens behov och att dessa i stället underordnas andra politiska mål.

SUA håller med om utredningens bedömning att styrning av forskningsinfrastruktur på ett bättre sätt måste möta de behov av tydlighet och långsiktighet som finns, både vad gäller planering och finansiering. Vi saknar dock konkreta förslag om hur dessa behov ska mötas. Till exempel adresseras inte kärnfrågan om det långsiktiga finansieringsansvaret för lärosätenas avancerade forskningsmiljöer på ett tillfredsställande sätt.

Ett ytterligare problem med utredningen är att den inte behandlar internationell infrastruktur. Detta förklaras av att det inte ingick i utredningens direktiv, men utgör inte desto mindre en allvarlig brist i utredningen. Internationell och nationell forskningsinfrastruktur är ofta nära sammankopplade, både utifrån ett forskningsperspektiv, samt i frågor som berör finansiering och prioritering. Bedömningar av förslag rörande nationell infrastruktur kan svårligen göras utan att samtidigt ta hänsyn till konsekvenserna för Sveriges deltagande i internationella infrastrukturprojekt.

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser