Saeid Esmaeilzadeh är ny styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi och tillträder sitt uppdrag den 24 oktober.

EsmaeilzadehSaeid_fotoRickardEriksson

Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Rickard Eriksson

Saeid Esmaeilzadeh disputerade i oorganisk kemi år 2000 vid Stockholms universitet och är idag entreprenör, företagsledare och medgrundare till över 30 företag. Han har vunnit flera priser både för sin forskning och sitt företagande och varit en aktiv del i att brygga forskarvärlden med näringslivet under de senaste 20 åren.

Forskarvärlden och näringslivet talar ofta helt olika språk. Jag hoppas att jag kan stärka yngre forskare till att se möjligheter utanför den akademiska världen samt ge dem förutsättningar att se värden som förbättrar villkoren för forskning i Sverige, säger Saeid Esmaeilzadeh.

Saeid Esmaeilzadeh har erfarenhet från uppdrag i ett stort antal vetenskapliga rådgivande organ både för akademiska institutioner och företag, till exempel Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) näringslivsråd och i projektgruppen för Research2Business. Saeid har också varit ledamot i regeringens referensgrupp för entreprenörer, ledamot i Almi Invests GreenTech-fond samt ledamot i Entreprenörskapsforum. Idag är han vd och grundare i egna bolagsgruppen Esmaeilzadeh Holding – EHAB som också har ett eget forskningsteam som bedriver forskning inom relaterade näringslivsfrågor.

Sveriges unga akademis stiftelse

Stiftelsen för Sveriges unga akademi bildades 2013 när Sveriges unga akademi, som en av få unga akademier i världen, knoppades av från moderakademin KVA och blev självständig. Stiftelsen har ansvar för att Sveriges unga akademi ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet. KVA har en dedikerad plats i stiftelsestyrelsen och sedan stiftelsen inrättades har KVA:s motsvarande vd, dess ständige sekreterare innehaft den.

Ledamöter i stiftelsestyrelsen är:

  • Agneta Bladh, ordförande, tidigare ordförande för Vetenskapsrådets styrelse, styrelseledamot i Institutet för framtidsstudier, ordförande i Forskning & Framsteg, tidigare statssekreterare på Utbildningsdepartementet och tidigare generaldirektör för Högskoleverket
  • Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
  • Saeid Esmaeilzadeh, fil. dr i oorganisk kemi, entreprenör, vd och grundare Esmaeilzadeh Holding – EHAB
  • Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och tidigare styrelseordförande för Nobelstiftelsen
  • Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademien
  • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, styrelseordförande Kulturrådet

Vid stiftelsestyrelsens möten deltar även vd Sverker Lundin som föredragande, samt akademins ordförande Ronnie Berntsson och vice ordförande Sofia Lodén som ständigt adjungerade.

Dela artikel

Relaterade artiklar

SUA dagen 2023
Nyheter
2023

Agneta Bladh ny styrelseordförande för stiftelsen

Agneta Bladh har utsetts till ny styrelseordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Agneta tillträdde uppdraget på SUA-dagen den 24 oktober – dagen då stiftelsen firade 10 år. Agne...
image006
Nyheter
2023

Ordf. Ronnie Berntsson med på IVA:s Kungl. Teknikresa till Västerbotten och Norrbotten

Syftet med resorna som på H.M. Konungens initiativ genomförts sen 2001, är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft. Ronnie B...
MohammadiNarges_wikicommons_1100x571
Nyheter
2023

5 frågor till Mia Liinason om Nobels fredspris 2023

Nobels fredspris 2023 tilldelas Narges Mohammadi för hennes kamp mot kvinnors förtryck i Iran, för att främja mänskliga rättigheter och för alla människors frihet. Mia Liinason, professor i genusv...