Samverkan är en allt viktigare uppgift för universitetens forskare. Forskningsråden har regeringens uppgift att föreslå modeller där samverkan med näringsliv och offentlig sektor är ett bedömningskriterium. Mindre diskuterat är hur den enskilda forskaren påverkas av ökade krav på samverkan, den 12 maj arrangerade vi ett seminarium tillsammans med IVA för att undersöka det. Medverkande från olika sektorer: universitet, kommun, samt stora och små företag möttes under ett aktivt seminarium som leddes av representanter från IVA och Sveriges unga akademi.

Panelsamtal

Panel: Andreas Ryve, Lars Klareskog, Lena Gustafsson, Sven Stafftröm, Helena Malmqvist och Ulf Wahlberg, moderatorer: Martin Wikström och Mia Lindskog. (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg

Se seminariet i efterhand, några hållpunkter: 13:54 Mats Benner, 100 år av samverkan; 57:49 Marie Wiberg; 1:43:14 Camilla Svensson, 2:28:00 Panel, för program se nedan. Film: IVA

Samverkan mellan forskare på universiteten och olika samhällsaktörer har en lång tradition. Exemplen där resultatet blivit nya produkter eller behandlingsmetoder är många. Universitetens tredje uppgift innebär också att samverkan är en del av deras åtagande. Och Vetenskapsrådet och VINNOVA håller just nu på att ta fram modeller där samverkan är ett kriterium för att få anslag.

Kraven på samverkan skapar förväntningar på den enskilda forskaren. Det kan ge nya möjligheter och påverka forskningens inriktning. Men måste alla forskare engagera sig?

Sveriges unga akademi och IVA bjöd in till ett seminarium där forskare tillsammans med företrädare för näringsliv och offentlig sektor tittade på hur samverkan sett ut genom tiderna och presenterade samverkansprojekt inom en rad olika områden. I den avslutande debatten undersöktes fyra centrala frågor:

Programmet innehöll många röster och perspektiv på samverkan. Mia Lindskog, Sveriges unga akademi, och Martin Wikström, IVA, modererade.

14:00 Inledning: Vad menar vi med samverkan?
Björn O. Nilsson, vd IVA, och Martin Högbom, ordförande Sveriges unga akademi

100 år av samverkanMats Benner, Lunds universitet

Korta inlägg från forskare om samverkan från olika vetenskapsområden samt från näringsliv och offentlig sektor:
Marie Wiberg, Umeå universitet och Sveriges unga akademi
Johan Wennhall, Västerås stad
Lars Klareskog, Karolinska Institutet
Mats Blomqvist, Optoskand AB
Camilla Svensson, Karolinska Institutet och Sveriges unga akademi
Mikael Hedelind, Corporate Research ABB AB

15:50 Kaffe

16:10 Behöver alla forskare samverka?
Panelsamtal med Andreas Ryve, Mälardalens högskola och Sveriges unga akademi, Sven Stafström, Vetenskapsrådet, Lena Gustafsson, Umeå universitet, Helena Malmqvist, Corporate Research ABB AB, Ulf Wahlberg, Ericsson och Lars Klareskog, Karolinska Institutet

16:50 Avslutning Björn O. Nilsson, Martin Högbom

Efter seminariet möttes medverkande och publik för fortsatta samtal och nätverkande.

Dela artikel