Sveriges unga akademi har svarat på FoFin-utredningens enkät om organisationen av finansiering av forskning och innovation. I sitt svar betonar SUA bland annat vikten av fria projektmedel, att vetenskaplig kvalitet bör vara vägledande när staten fördelar forskningsmedel samt lärosätenas ansvar för attraktiva och transparenta karriärvägar.

Sveriges unga akademi enkätsvar
Johan Rockberg Foto: Rasmus Bengtsson

Läs SUA:s inspel

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över organisationen för finansiering av forskning och innovation (Forskningsfinansieringsutredningen). Utredaren ska se över den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering.

Det här är en mycket viktig utredning och SUA är glada för möjligheten att bidra med våra tankar i utredningens arbete. För SUA är forskningens kvalitet och karriärvägar hjärtefrågor och vi har därför lagt särskild vikt vid dessa frågors betydelse och roll i finansieringssystemet, säger Johan Rockberg, forskningspolitisk talesperson för SUA.

Dela artikel