I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uttalar Sveriges unga akademi stark oro inför föreslagna nedskärningar i EU:s forskningsbudget Horizon 2020. Förslaget drabbar särskilt Europas yngre forskare. Brevet har även undertecknats av de unga akademierna från Belgien, Danmark, Montenegro, Nederländerna, Polen och Skottland.

EUComm520x270px.jpg

Läs brevet här (pdf)

Svar från kommissionen

Medlen från Horizon 2020 är avsedda att finansiera EUs nya investeringsfond European Fund for Strategic Investments (EFSI). Akademin välkomnar nya initiativ för att bekämpa den nuvarande finanskrisen. Men att möta hoten mot Europas ekonomi med att skära ned på forskning är direkt kontraproduktivt. Det är just genom en ökad kunskap om oss själva och världen vi lever i som nya uppfinningar och lösningar på samhällsproblem kan uppstå. Nya upptäckter, insikter och innovationer är nödvändigt för ökat välstånd.

Förslaget slår också mot själva kärnan i unionen: integration och ökat samarbete mellan länder. Vetenskapen sträcker sig över nationsgränser och tillämpningen av ny kunskap begränsas sällan till enskilda länder. Samarbeten mellan forskare från EU:s olika stater är bland de mest effektiva sätten att stärka integrationen i unionen.

Två av de föreslagna nedskärningarna slår särskilt hårt mot unga forskare. Dels minskas budgeten för European Research Council (ERC), som delar ut långtidsanslag till forskning på högsta internationella nivå. Den största andelen av ERC:s anslag går till yngre talanger i färd med att etablera sin egen verksamhet och utgör ett kraftfullt redskap för Europa i den globala konkurrensen om vetenskapliga begåvningar.  Dels kommer nedskärningarna att strypa medel till Marie Skłodowska-Curie-projekten som gör det möjligt för unga forskare på så kallad postdok-nivå att vidareutbilda sig utomlands. Curie-anslagen finansierar både europeiska forskare som söker sig utomlands för att bygga sin kompetens och forskare från övriga världen som förstärker Europas universitet med sin expertis.

Genom att stärka, inte försvaga, ett ambitiöst och internationellt konkurrenskraftigt forskningsfinansieringsprogram kan ordförande Juncker och den Europeiska kommissionen rusta Europa för framtiden. Akademin uppmanar därför Juncker att ompröva de föreslagna nedskärningarna i Horizon 2020-budgeten.

Uppdatering 2015-03-02: Svar från kommissionen

På det öppna brevet mot nedskärningar i Horizon 2020 är Junckers svar att den nya investeringsfonden är ’en avgörande komponent i vårt nya ekonomiska narrativ för Europa’ och att medlen som omfördelas 'medger att investeringar kan göras, även inom forskning och innovation' och att proportionerligt mindre delar tas från ERC och the Marie Skłodowska-Curie Actions. Faktum kvarstår att medel redan öronmärkta för forskning tas bort.

Läs kommissionens svar (pdf)

Mer information

Läs brevet här (pdf)

Kungl. Vetenskapsakademien: ”Hot mot EU:s forskningsstöd”

Science: “E.U. Commission wants to divert Horizon 2020 money into new investment fund”

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser