Pressmeddelande. Årets mottagare av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset är Mariana Dalarsson, Kungliga tekniska högskolan, och Beatriz Villarroel, Nordita och Stockholms universitet. Priset uppmärksammar kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik. Målet är att fler kvinnor ska satsa på en karriär inom forskning och på så sätt bidra till kunskapsutvecklingen i samhället.

Studioporträtt i färg av två kvinnor

L'Oréal-Unesco For Women in Science-pristagare 2021: Marina Dalarsson och Beatriz Villarroel. Foto: Karl Nordlund

Pressbilder

Biografi Mariana Dalarsson

Biografi Beatriz Villarroel

Mariana Dalarsson är biträdande lektor i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Hon får priset ”för att hon genom en innovativ kombination av elektroteknik och biofysik studerat hur guldnanopartiklar kan dopas med näringsämnen så att de selektivt tas upp av och oskadliggör cancerceller”.

– Mitt vetenskapsområde är starkt mansdominerat. Min forskning kan förbättra samhället på många sätt och min dröm är att den en dag ska bidra till att tackla mänsklighetens utmaningar, till exempel cancer. Jag hoppas att jag kan inspirera fler unga kvinnor och flickor att göra karriär inom vetenskapen, säger Mariana Dalarsson.

Beatriz Villarroel är verksam som postdoktor i astrofysik vid Nordita och Stockholms universitet. Hon får priset ”för sin unika förmåga att länka astronomi, artificiell intelligens och medborgarforskning för att identifiera försvunna ljuskällor på natthimlen”.

– Jag har inte alltid vetat att jag ville bli forskare men med tiden blev jag intresserad av forskningsfrågor som jag helt enkelt inte kunde släppa. Att få L’Oréal-Unesco For Women In Science-priset är ett stort erkännande. Priset visar att man inte behöver vara en man för att utföra extraordinär forskning, säger Beatriz Villarroel.

Pristagarna utses av en jury med forskare i Sveriges unga akademi och L’Oréal Sveriges Scientific & Regulatory Affairs Manager. Juryns ordförande är Claes Gustafsson, professor i medicinsk kemi och cellbiologi, och även ordförande för Nobelkommittén för kemi.

Coronapandemin är ett exempel på hur forskare världen över har svarat upp på en global utmaning, bland annat genom att snabbt ta fram vaccin. Forskning är avgörande i arbetet med pandemin och kvinnors kunskap och kreativitet leder till viktiga vetenskapliga bidrag och forskning av hög kvalitet. På många håll har dock pandemin inneburit att fler kvinnor axlat större ansvar för bland annat omsorg och hemskolning.

For Women in Science-priset ges till två kvinnor som är på väg att etablera sig som självständiga forskare inom naturvetenskap och teknik och syftet är att inspirera dem till en forskarkarriär. Andelen kvinnor är lägre bland den forskande och undervisande personalen inom teknik och naturvetenskap jämfört med övriga discipliner. Pristagarna får 150 000 kr vardera samt ett ettårigt mentorprogram i Sveriges unga akademis regi.

Hannah Moström, Kommunikationschef L'Oréal Sverige, 076-536 54 64, hannah.mostrom@loreal.com

Kari Gardelin, Kommunikatör, Svenska Unescorådet, 070-287 28 39, kari.gardelin@regeringskansliet.se

Annika Moberg, Kommunikationsansvarig, Sveriges unga akademi, 070-325 32 18, annika.moberg@sverigesungaakademi.se

Mariana Dalarsson (klicka för högupplösta pressbilder) Fotograf: Karl Nordlund

Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund

Beatriz Villarroel (klicka för högupplösta pressbilder) Fotograf: Karl Nordlund

Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund

L’Oréal stödjer morgondagens forskare genom priset genom att uppmuntra dem vid ett viktigt ögonblick i deras karriärer, under sin doktorsavhandling eller efter doktorsexamen. L'Oréal-UNESCO For Women in Science strävar efter att lyfta kvinnliga forskare, med syftet att uppmuntra fler kvinnor att satsa på en karriär inom forskning. L'Oréal-UNESCO For Women in Science stipendiet delas ut i fler än 45 länder. Sedan 2001 har the L’Oréal Corporate Foundation och Unesco stöttat mer än 2700 unga kvinnliga forskare från 115 länder.

Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN-organet Unesco som arbetar med utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unescos vetenskapssamarbete syftar till att hitta lösningar på dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och därigenom uppnå en hållbar utveckling. Jämställdhet är en av Unescos övergripande prioriteringar.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Akademin är en oberoende plattform som bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har mellan 35–40 ledamöter.

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Mariana Dalarsson Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund
Beatriz Villarroel Foto: Karl Nordlund