Sveriges unga akademi (SUA) fortsätter att utforska området overhead. Stina Gerdes Barriere, analytiker på Vetenskapsrådet (VR) som medverkat till flera rapporter bjöds in till ett koncept som utvecklats under pandemin – att samlas i digitala studiecirklar kring ett tema.

Deltagare zoomcirkel OH

Överst från vänster: Stina Barriere, Johan Larsbrink, vice ordf. Mia Liinason och Ronnie Berntsson.

SUA:s Ronnie Berntsson berättade om akademins försök att närma sig området OH (Overhead/indirekta kostnader, gemensamma kostnader som inte kan kopplas till en specifik kostnadsbärare). SUA presenterade sin interna kartläggning som visar på ett varierande landskap i förutsättningarna att bedriva forskningsprojekt mellan lärosäten och discipliner. Förhoppningen med kartläggningen var att kunna jämföra hur OH tillämpas och i förlängningen bidra till en utveckling av systemet. Kartläggningen var också grunden för att SUA skrivit en debattartikel i frågan.

Stina Gerdes Barriere instämde i synen på OH-systemet som spretigt och nämnde några av VR:s tidigare utredningar som berört frågan. Hon underströk att det är ett komplext område med flertalet aktörer med skilda förutsättningar, som forskare, universitet, forskningsråd och stiftelser. För unga forskare som försöker påbörja en forskarkarriär är villkoren betydelsefulla och det vore värdefullt att titta närmare på systemet.

Deltagare Zoom-cirkel

Deltagarna i Zoom-cirkeln enades om att en större transparens för hur basanslagen och de indirekta kostnaderna fördelas vore bra.

Samtalet modererades av SUA:s vd Sverker Lundin, som avslutningsvis konstaterade att SUA planerar att fortsätta ta sig an OH-frågan ur olika synvinklar i Zoom-cirklar under året.

Ett par rapporter som belyser området och diskuterades i Zoomcirkeln är: Vägval för framtidens forskningssystem – Kunskap, kvalitet och integritet (2019) och Externfinansieringens roll i svensk högskoleforskning, där SUHF-modellen beskrivs kortfattat (2019, sid. 20).

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser
Deltagare Zoom-cirkel