Om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en oberoende, tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de mest framstående yngre forskarna i Sverige.

utomhus i grönska, gruppporträtt av ledamöter och personal
rifo23atertraff_IMG_0134_lores
om-03
Lisa och Mia 1100×571
om-04
Ledamöter i gula reflexvästar och röda skyddshjälmar samlas kring guide
SUA-delegation gör freds- och hjärt-gester på torg framför stor antik asiatisk byggnad
Enya23_LIsa_fotoSUA_980
fomo22_fotoSUA_IMG_5145_980jpg
Janina_oreg_bg

Janina Seubert är docent i psykologi vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Thor/SUA

Janina Seubert om att vara ledamot

– Att vara med i SUA är inte jämförbart med något annat sammanhang man är med i som självständig yngre forskare. Här uppmuntras man att tänka på det stora, själva förutsättningarna för en fri och kreativ forskningskultur. Om man till exempel brinner för att prata om forskning med ungdomar, eller kanske på riktigt jobba med de politiska förutsättningarna, eller nätverka tvärvetenskapligt med forskare från andra länder – oavsett inriktning kan man i SUA skapa något helt fantastiskt! SUA öppnar dörrar.

Vilka är vi?

Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. SUA bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter valda på fem år.

SUA dagen 2023

Foto: Lars Pehrson/SUA

Det här gör vi

Forskningspolitik

Sveriges unga akademi deltar i den forskningspolitiska debatten genom bland annat debattartiklar, seminarier och remissvar. Vi vill att Sverige ska vara ett attraktivt land att forska i och vi vill stärka kvaliteten i svensk forskning. Som röst för forskare i början av eller mitt i karriären, bidrar vi med de erfarenheter och perspektiv som är unika för nästa generations forskningsledare.

Stärk den fria forskningen, gör Sverige mer attraktivt för internationella talanger och ge forskare goda förutsättningar för att samverka med det omgivande samhället. Det menar SUA i ett inspel till den kommande forskningspropositionen.

Läs mer

Akademimöten

Basen i Sveriges unga akademis verksamhet utgörs av så kallade akademimöten, två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls fyra till fem gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. 

På akademimötena bryts barriären mellan lärosäten och ämnesområden. Där sammanträder ledamöterna för att lyfta blicken och adressera stora aktuella samtidsfrågor. Det är vid dessa tillfällen som ledamöterna fattar beslut om verksamheten, där nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning och där tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Barn och samhälle

Verksamhet med barn och unga ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill visa att forskning är spännande och utmana stereotyper om vem som kan bli forskare. Ett av akademins fokusområden är därför att öka intresset och förståelsen för forskning och vetenskap hos allmänheten, med särskilt fokus på målgruppen barn och unga. 

Vi vill visa vad det innebär att vara forskare, sprida förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt och inspirera till samtal om forskningens betydelse för samhällets utveckling. 

Internationellt

Genom internationella samarbeten stärker vi akademins genomslag, utvidgar ledamöternas nätverk och får inspiration och idéer utifrån. Vi deltar också på arenor där möjlighet ges att diskutera internationella forskningspolitiska frågor.

Vi samarbetar särskilt med andra unga akadmier i världen. Vi är mycket aktiva i nätverket mellan de nordisk-baltiska länderna, de europeiska länderna, och vi samarbetar bilateralt med flera unga akademier i länder utanför Europa.

Akademiledningen

Sveriges unga akademis ledning består av fem ledamöter ur akademin: en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter. Ordförande, vice ordförande och ledningsgrupp väljs för en mandatperiod på 1 år av hela akademin under det sista akademimötet på våren. Akademiledningen förbereder ärenden inför akademimötena och träffas för akademiledningsmöten 4–6 gånger per år. Akademins vd är adjungerad till akademiledningen.

Utomhusporträtt av leende Ronnie Berntsson

Ronnie Berntsson

Docent i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet
Utomhusporträtt av Anna T. Danielsson

Anna T. Danielsson

Professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet
Bild: Utomhusporträtt av leende Sofia Lodén

Sofia Lodén

Docent i franska vid Stockholms universitet
Utomhus porträttbild Christian Ohm

Christian Ohm

Docent inom experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan
Utomhusporträtt av Mathias Osvath

Mathias Osvath

Docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet

Vår historia

Finklädda första kullen 22 ledamöter med Anna Sjöström Douagi på scen vid invigningsceremoni

2011 – Akademin grundas

Första 22 ledamöterna väljs in av KVA och arbetet kan börja! Den nybildade akademin formulerar vad SUA är, vad vi vill göra och hur vi ska arbeta tillsammans.

Gruppbild inomhus i trappa

2012 – Internationell samverkan

Första akademimötet utomlands: i Paris. Besök av den unga akademin i Japan. Vi utformar ett förslag till karriärsystem för yngre forskare och skickar till lärosätena. Premiär för nätverksprogrammet med riksdagen (Rifo). SUA får sin första inbjudan till Nobelbanketten.

sm-Illustration-02
Perspektiv från längst bak i sal med publikrader, i fonden högtidligt instiftande av Stiftelsen för Sveriges unga akademi, Anna Sjöström Douagi, dåvarande verksamhetschef.

2013–2014 – Stiftelsen bildas

24 oktober: SUA blir en självständig organisation när Stiftelsen för Sveriges unga akademi bildas. Premiär för sommarforskarskolan Forskarmöten i Fiskebäckskil. Vi ger ut vår första bok, antologin Vägar till vetenskapen.

sm-Illustration-01
141104_fotoAnnaKjellstrom_Ertl_gruppbild_1100x571

2014–2015 – Protester

Akademimöte i Berlin. Gemensamt öppet brev med unga akademier i Europa, en protest mot att EU- kommissionen avskaffar vetenskaplig rådgivare. SUA-delegation inbjuden av New York Academy of Sciences i samband med FN:s generalförsamling.

Tre forskare framför pblik i riksdagscaféet, skylt om evenemanget i förgrunden

2015–2016 – Forskningspolitik

SUA står värd för 2nd Worldwide meeting of Young Academies i Stockholm. Vårt andra inspel till forskningspropositionen: Ett forskningslandskap där idéer kan slå rot och växa.

vara-ledamot-illustration-01s
160705_fotoLenaSoderstrom_almedalen

2016–2017 – Almedalen

Anniversery conference – ERC 10 years, Europeiska forskningsrådet firas i Stockholm med Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Premiär i Almedalen med science café: Kan vi lita på forskningen?

180327_Bryssel_ERC_fotoSBurchardt

2017–2018 – UNESCO

Akademimöte i Bryssel med studiebesök på Europeiska forskningsrådet (ERC). SUA och Gunnar Öquist bjuds in att tala vid Young Scientist Talk i Sydkorea. SUA del av den svenska UNESCO-delegationen vid generalkonferensen i Paris.

190927_bokmassan_IMG_0578

2018–2019 – Bokmässan

Akademimöte i London. Symposium: Academic Freedom in Troubled Times i Göteborg med forskningscentret V-Dem. Deltar i bilateralt universitetssamarbete Japan-Sverige (MIRAI). Boken Ett kalejdoskop av kunskap släpps på Bokmässan.

sm-Illustration-02
210216_Zoom-montage

2020–2021 – Zoom

Året då nästan allt blev digitalt på grund av pandemin. Första akademimötet på Zoom. Stor kartläggning av biträdande lektorat (BUL-rapporten). Formaliserat nätverk mellan unga akademier i Europa – YASAS – bildas.

231031_inspel_grafik_illustrationIdaBrogrenVRES

2022–2023 – Inspel

Inspel till regeringens forskningspolitiska proposition: Forskning, undervisning och samverkan i världsklass.

Följ oss på sociala medier

Frågor och svar

Se alla frågor

Vad gör stiftelsestyrelsen?

Stiftelsestyrelsen ansvarar för Stiftelsen för Sveriges unga akademi vars uppgift är att säkerställa att akademin kan bedriva sin oberoende verksamhet. Översiktligt innebär det att stiftelsestyrelsen har det ekonomiska och juridiska ansvaret för verksamheten, medan akademins ledamöter ansvarar och bestämmer över de aktiviteter som akademin bedriver. 

Hur blir jag ledamot?

Första steget är att skicka in en ansökan, ansökningsperioden är vanligtvis öppen från november till början av januari. En invalspanel utvärderar alla sökandes vetenskapliga meriter och bjuder in de bästa kandidaterna till intervju. Utifrån detta föreslår invalspanelen nya ledamöter för formellt val av akademin.

Läs mer

Hur utvärderas min ansökan?

Ansökningar bedöms utifrån två kriterier: (1) vetenskapliga meriter och (2) intresse och möjlighet att delta i akademin. Utvärderingen görs av en tvärvetenskaplig panel av akademiledamöter, ny för varje år. Vid behov samråder panelen med externa experter för att bedöma vetenskapliga meriter.

Hur många söker och hur många nya ledamöter väljs in varje år?

Vi brukar ta emot 65–80 ansökningar och väljer in 6–8 nya medlemmar per år. Det betyder att konkurrensen är tuff, och vi uppmanar dig att ansöka igen om du inte lyckades första gången. Det är inte ovanligt att ledamöter ansöker flera gånger innan de blir invalda.

Bli ledamot

Kan jag nominera någon annan till akademin?

Nej, nya ledamöter måste skicka in en ansökan själva.

Bli ledamot i Sveriges unga akademi

Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap.

Bli ledamot

Finansiering och samarbeten

Läs mer om hur Sveriges unga akademis verksamhet stöds. 

Finansiering och samarbeten

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser