Philippe Tassin

Professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola

Ledamotsperiod 2018–2023

Min forskargrupp arbetar med nanofotonik, en del av fysiken som studerar hur ljus kan styras och manipuleras med hjälp av elektromagnetiska strukturerade material. Ljus och elektromagnetiska vågor har avgörande betydelse för vårt moderna samhälle: internet, smarta mobiler, tv-skärmar etc. Men optikens fortsatta utveckling begränsas av de tillgängliga egenskaperna hos naturliga optiska material.

För att kringgå de naturliga materialens begränsningar undersöker och utformar vi konstgjorda material med egenskaper som gör det möjligt att manipulera elektromagnetiska vågor – från mikrovågor och terahertzvågor, till synligt ljus – på sätt som är omöjliga med naturliga material. Detta åstadkoms genom att små elektriska kretsar får ersätta atomer som de underliggande byggstenarna för växelverkan mellan elektromagnetiska vågor och materia. Sådana elektromagnetiska strukturerade material skapar möjligheter att konstruera komponenter för avancerad ljus-kontroll med hög precision.

Jag har ägnat mig åt forskning inom området på bägge sidor Atlanten, i Belgien, Grekland och USA. Sedan 2013 är jag vid Chalmers tekniska högskola, där jag också undervisar på kurser i fysik, elektromagnetism, optik, kvantmekanik och datavetenskap.

Philippe Tassin Foto: Anna-Lena Lundqvist/Chalmers

Klicka för pressbild, öppnas i nytt fönster. Foto: Anna-Lena Lundqvist/Chalmers

KORTA FAKTA

Född: 1982
Intressen: När jag inte undervisar eller forskar händer det att jag spelar klarinett i en symfoniorkester, är i skidbacken, upptäcker länder över hela världen eller helt enkelt att läser en bra bok.

”Genom att vara ledamot i Sveriges unga akademi vill jag utveckla mitt engagemang i en rad forskningspolitiska frågor och populärvetenskapliga aktiviteter. Frågor som jag vill driva i synnerhet är internationaliseringen av de svenska lärosätena, allmänhetens medvetenhet om vetenskap och akademiska karriärer. Det finns inga enkla lösningar för dessa utmaningar, men jag tycker att det är viktigt att unga akademiker har en röst i samhällsdebatten och tar sitt ansvar. Sveriges unga akademi ger mig möjlighet att göra det och jag ser fram emot till att arbeta med forskare från det hela spektrumet av vetenskapliga discipliner.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm