Våra publikationer

 

kollage_debatt_utredning_fofin
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Cecilia Engdahl
David Karlander
Gabriele Messori
Ronnie Berntsson
Shervin Bagheri
Debattartiklar
2024

Debatt: ”FoFin-förslaget stärker inte excellensen”

Sveriges unga akademi har lämnat sitt remissvar på utredningen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). I en debattartikel i Curie skriver SUA att utredningens huvudförslag inte bör genomföras i sin helhet. Foto: Erik Thor/Jesper Ahlin Marceta I d...
photo-boards-KZNTEn2r6tw-unsplash

Sveriges unga akademis remissvar på utredningen om forskningsfinansiering 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt remissvar på utredningen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). SUA är kritisk till utredningens huvudförslag och avstyrker att det genomförs i sin helhet. Foto: Photo Boards/Unsplash Debatt: Med utredninge...
sua_fopropp2023_ill_1100x571
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2023

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. I inspelet presenterar SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Illustration: Ida Brogren VRE...
gabriele-ronnie-johan-r
Gabriele Messori
Johan Rockberg
Ronnie Berntsson
Debattartiklar
2023

Debatt: ”Forsknings­pengar går förlorade i orimlig hyra”

Sveriges unga akademi skriver på SvD debatt: Regeringen behöver se till att lärosätenas pengar kan användas till forskning och utbildning, inte att betala ”marknads­mässiga” hyror till ett vinst­drivande statligt bolag. Forskningspolitisk talesperson Gabriele Messori, ordförande Ronnie...
arsbok-12-toppbild
Mia Liinason
Årsberättelse
2023

Sveriges unga akademi år 12

Frågan ställdes till mig under förberedelserna till arrangemanget Kunskapsfesten i Eskilstuna, där jag skulle medverka i ett samtal om just konspirationsteorier. I en tid av desinformation, fake news och växande popularitet för konspirationsteorier behöver forskare engagera sig mer i nya arenor f...
Toppbild
Johan Rockberg
Mia Liinason
Debattartiklar
2023

Debatt: Den akademiska friheten bör skyddas i grundlag

Vägen framåt går genom stärkt självbestämmande, inte genom ökad politisk styrning, skriver tre företrädare för Sveriges unga akademi, en organisation för yngre framstående forskningsledare. Undertecknare: Mia Liinason ordförande, Ronnie Berntsson vice ordförande, Johan Rockberg forskningspoli...
Top-debatt
Ewa Machotka
Jessica Jewell
Mia Liinason
Debattartiklar
2023

Debatt: Fyra saker som stärker Sveriges framgångar i ERC

Sveriges unga akademi har intervjuat framgångsrika forskare i flera länder hur man lyckas få medel från ERC. Utifrån svaren har vi sammanställt en ny rapport där vi riktar fyra rekommendationer till regeringen, forskningsfinansiärer och lärosäten om hur Sveriges framgångar inom ERC och svensk for...
erc
Ewa Machotka
Jessica Jewell
Mia Liinason
Rapporter och inspel
2023

Best practices for supporting success in ERC grant competitions

Learning from national leaders – Policy recommendations developed by the Young Academy of Sweden The ERC funding scheme is Europe’s flagship programme for cutting-edge curiosity-driven frontier research. Within the ERC programme, Sweden performs notably lower than comparable countries. In...
Sveriges unga akademi enkätsvar
Remissvar
2022

Enkätsvar till forskningsfinansieringsutredningen

Sveriges unga akademi har svarat på FoFin-utredningens enkät om organisationen för finansiering av forskning och innovation. I sitt svar betonar SUA bland annat vikten av fria projektmedel, att vetenskaplig kvalitet bör vara vägledande när staten fördelar forskningsmedel samt lärosätenas ansvar f...
Cover of A Beginner's Guide to Swedish Academia
Ewa Machotka
Frida Bender
Janina Seubert
Linda Andersson Burnett
Lucie Delemotte
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Ylva Söderfeldt
Reports and position statements
2022

Bok: A Beginner’s Guide to Swedish Academia

A Beginner’s Guide to Swedish Academia kommer att finnas tillgänglig gratis digitalt (Epub och pdf) from. onsdag den 14 september och i en begränsad tryckt upplaga fr.o.m. onsdag den 19 oktober. Som ny forskare i det svenska systemet ställs man inför en rad frågor, om vad som gäller för m...

Våra ledamöter

Sveriges unga akademi är öppen för framstående och självständiga forskare inom alla ämnesområden som vill engagera sig i frågor som ligger nära SUA. Disputationen ligger cirka 2–10 år tillbaks i tiden vid inval och vi är verksamma som forskare i Sverige. Ledamotsperioden är 5 år.

Se aktiva ledamöter