Återinför permanenta uppehålls­tillstånd efter fyra års forskar­utbildning i Sverige. Annars förlorar vi spets­kompetens och får svårt att rekrytera nya talanger, skriver flera debattörer.

Ylva Söderfeldt, Sebastian Westenhoff, Dan Larhammar och Magnus Berggren Foto: Erik Thor/SUA, Markus Marcetic, Magnus Berggren/KAW

Ylva Söderfeldt, Sebastian Westenhoff, Dan Larhammar och 2:e vice preses Magnus Berggren Foto: Erik Thor/SUA, Markus Marcetic, Magnus Berggren/KAW

Läs debatten i Svenska Dagbladet

I slutet av oktober beslutade riksdagen att inte införa undantag för doktorander och forskare i utlännings­lagen, vilket har utlöst stor frustration i forskar­världen. Förslaget om undantag har att göra med de regler för uppehålls­tillstånd som trädde i kraft den 20 juli, och som ändrar spelplanen i vad som redan är en prövande fas i forskar­karriären. Tidigare kunde doktorander få permanent uppehålls­tillstånd efter fyra års forskar­utbildning i Sverige. I och med den nya lagen krävs nu att man kan visa att man har försörjning under minst 18 månader efter avslutad forskar­utbildning för att få permanent uppehålls­tillstånd. Det låter kanske rimligt? Men så ser inte verkligheten ut.

Första karriärsteget efter forskar­utbildningen är ofta en serie kortare tjänster eller stipendium som ger möjlighet till att bredda sin kompetens, avsluta forsknings­projekt, och utveckla sin själv­ständighet. Forsknings­anslag och lektorat kan inte sökas förrän doktors­examen är klar och de rigorösa utvärderingar av ansökningar som tillämpas inom akademin och av forsknings­finansiärer gör att ansöknings­processen vanligen tar 6–12 månader. Trots att viss förbättring sker på den akademiska arbets­marknaden, leder de nya reglerna för uppehålls­tillstånd till ett moment 22 för många unga forskare. Disputerade forskare, som normalt sett kan se fram emot en stark ställning på arbets­marknaden, riskerar i stället försvinna utomlands, eftersom de nya reglerna gör det betydligt svårare att etablera sig i Sverige efter disputation.

Företag står för cirka 75 procent av investeringarna i forskning och utveckling i Sverige. Nydisputerade forskare utgör kvalificerad kompetens för det forskande närings­livet. Inte minst inom det för konkurrens­kraften så viktiga teknik­området, med forsknings­baserade företag inom områden som batteri­teknik, läkemedel, telekom och material­industri. Även här är kortare projekt- och prov­anställningar vanliga tidigt i karriären. De nya reglerna innebär ett avsevärt problem för företagens kompetens­försörjning i ett läge där det redan är svårt att fylla den hög­kvalificerade kompetens man behöver. Svenska företag riskerar att gå miste om kompetent och välbehövlig arbets­kraft, vilket sannolikt bidrar till att en ökande andel av nyinvesteringar i forskning och utveckling kommer att ske i andra länder.

Forskning är en internationell verksamhet och rekrytering sker i internationell konkurrens. År 2020 var 40 procent av alla doktorand­nybörjare i Sverige från andra länder. De allra flesta av dessa, 58 procent, kom från länder utanför EU. Efter examen lämnar många av de internationella forskarna Sverige. Det är i sig inte anmärkningsvärt då arbets­marknaden för forskare är global. Men om Sverige skall stärka sin position som en konkurrenskraftig forsknings- och innovations­nation behöver vi få fler utom­europeiska forskare att etablera sig här, inte färre. Det finns en ökad efterfrågan på forskar­utbildade på arbets­marknaden i Sverige. Att i det läget inte ta tillvara på den spets­kompetens som utbildats här, utan i stället gå tillbaka till en ordning som försämrar möjligheterna för utom­europeiska forskare att stanna, är ett slöseri med resurser.

Efter att de nya reglerna införts måste utom­europeiska kolleger nu ideligen söka nya uppehålls­tillstånd för varje kortare anställning. Det drabbar deras karriär­chanser hårt, långa bearbetnings­tider för förnyade tillstånd innebär att de periodvis är förhindrade att resa och delta i internationella fält- och arkivstudier, vetenskapliga konferenser, och besök på koncern­kontor i andra länder. Ett A- och ett B-lag skapas bland unga forskare i Sverige, där medborgar­skapet avgör karriär­möjligheterna.

De nya reglerna innebär tre allvarliga hot mot Sveriges ambition om att vara en forsknings­nation i världs­klass:

Regeringen har hittills reagerat på kritiken mot den nya utlännings­lagen med att skjuta över ansvaret på universiteten att ändra sina anställnings­principer. Med detta bortser man tyvärr från hur den akademiska arbets­marknaden fungerar. Den nya regleringen är dåligt anpassad för utvecklingen och behoven inom akademin och i den kunskaps- och innovations­drivna industrin.

Vi uppmanar därför de politiska besluts­fattarna i Sverige att genast besluta om en återgång till tidigare bestämmelser och återinföra permanenta uppehålls­tillstånd efter fyra års forskar­utbildning.

Sebastian Westenhoff
ordförande Sveriges unga akademi
Ylva Söderfeldt
ledamot Sveriges unga akademi
Dan Larhammar
preses Kungl. Vetenskaps­akademien
Magnus Berggren
2:e vice preses och ordförande kommittén för forsknings­politiska frågor, Kungl. Vetenskaps­akademien samt ledamot Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser