EU borde driva på för att lagstifta om akademisk frihet, skriver Sofia Lodén och Andreas Nord i en debattartikel i Sydsvenskan.

Sofia-och-Andreas-ej-frilagda

Foto: Danish Saroee, Erik Thor

Läs i Sydsvenskan: ”EU bör tvinga fram skydd för den akademiska friheten.”

Den akademiska friheten är hotad i Europa. Hösten 2018 ströks master- och forskarstudier i genusvetenskap från listan över tillåtna utbildningsämnen i Ungern. ”Folk är födda antingen som män eller som kvinnor”, förklarade premiärminister Viktor Orbáns regering: ”Den ungerska staten vill inte spendera mer offentliga medel på utbildning om saken.”

I Polen dömdes sociologen Barbara Engelking 2021 till att offentligt be om ursäkt för sin forskning, efter att ha pekat ut en polsk politiker som angav judar till den tyska armén under andra världskriget. Senare ströp regeringen finansieringen för det forskningsinstitut som Engelking leder. Den polska staten tänker inte betala för forskning som ”förtalar polacker”, klargjorde regeringen.

Även i Sverige hotas den akademiska friheten från ovan, något som inte minst framgår i den rapport som UKÄ, Universitetskanslersämbetet, presenterade den 15 maj. Av de tillfrågade akademikerna angav 29 procent att politisk styrning utmanar den akademiska friheten. Ingen annan kategori av fritextsvar, det vill säga där man får använda egna ord, är lika stor i rapporten.

Till exempel ändrade regeringen förra våren plötsligt och oväntat hur universitetsstyrelser sammansätts, och några månader senare drog regeringen med omedelbar verkan in finansieringen för utvecklingsforskning som bland annat rör fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

Oavsett om förändringarna är befogade så står förfarandet – hastigheten i besluten och den efterföljande bristen på tillfredsställande förklaringar – i strid mot den akademiska friheten.

Det råder inga tvivel om att skyddet för den akademiska friheten måste stärkas. Det behövs internationell lagstiftning eftersom spetsforskning är internationell.

Hur ska svenska genusforskare samarbeta med sina kollegor i Ungern, när de så tydligt har sin regering emot sig? Och hur ska svenska historiker studera Förintelsen tillsammans med polska experter, när forskningsresultaten kan få dem fällda i domstol? Forskningens och utbildningens frihet kan ses som en indikator på hur väl demokratin mår – och just nu blinkar denna indikator i varningsfärger.

Tidigare i år tog Unesco initiativ för att stärka den akademiska friheten i världen. Rådet uppmanade medlemsländerna att främja frihetens agenda bland annat genom FN.

EU bör använda sina juridiska verktyg för att tvinga fram ett skydd för den akademiska friheten i unionen.

Flera EU-parlamentariker, till exempel tysken Christian Ehler som representerar CDU, driver på för att lagstifta om frihet för vetenskaplig forskning.
EU behöver få utökade möjligheter att säkerställa att alla medlemsstater lever upp till artikel 13 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna: Frihet för konsten och vetenskapen. Det bör den svenska regeringen, liksom de svenska EU-parlamentariker som ska väljas den 9 juni ge sitt stöd till.

Flera hundra universitet har skrivit under Magna Charta Universitatum, ett dokument som slår fast att universiteten har en unik roll i samhället. Ingen annan typ av organisation är på samma gång lika global och lokal som ett universitet. Inte någon annanstans har människor samma utrymme att utforska sin nyfikenhet så till fullo som på ett universitet.

Liksom med all frihet är den akademiska friheten otänkbar utan att de som åtnjuter den tar ansvar för sina handlingar. Akademiker måste forska och undervisa etiskt och med integritet, universiteten har å sin sida plikter och skyldigheter gentemot det omgivande samhället. Forskare är inte omedvetna om det. Tvärtom.

Som UKÄ:s rapport visar är det i Sverige nu angeläget att regeringen främjar en dialog mellan politiker och forskare, så att lärosätena bereds rätt möjligheter att på bästa sätt svara mot framtidens behov av fri forskning och utbildning.

För att akademiker ska kunna ta sitt ansvar fullt ut måste de ha frihet att göra det. Och för att den friheten ska förverkligas krävs ett starkt juridiskt skydd, såväl nationellt som internationellt.

Sofia Lodén, ordförande Sveriges unga akademi
Andreas Nord, ledamot Sveriges unga akademi

Författare

Bild: Utomhusporträtt av leende Sofia Lodén

Sofia Lodén

Humaniora
Stockholms universitet
Akademiledning
Almedalen 2024
Ledamot
Ordförande
2020–2025
Docent i franska vid Stockholms universitet
Utomhusporträtt av Andreas Nord

Andreas Nord

Naturvetenskap
Lunds universitet
Akademiledning
Ledamot
2022–2027
Docent i biologi, särskilt ekologisk fysiologi, vid Lunds universitet

Datum

Dela publikation

Relaterade publikationer

sofia-andreas-janina
Andreas Nord
Janina Seubert
Sofia Lodén
Debattartiklar
2024

Efter EU-valet: SUA skriver debattartikel om forskningsbudgeten

EU minskar budgeten för ramprogrammet för forskning och innovation med över två miljarder euro. I förhandlingarna inför nästa ramprogram måste våra nyvalda EU-parlamentariker verkar för de stora satsningar som krävs för att EU ska förbli världsledande inom forskning, skriver Sofia Lodén, Janina S...
signaturer-svd-replik-mats-persson-erc-oh
Alison Gerber
Andreas Nord
Anna T. Danielsson
Gabriele Messori
Janina Seubert
Ronnie Berntsson
Sofia Lodén
Debattartiklar
2024

Debatt: ”Svensk forskning skulle kunna lyftas”

Svenska lärosäten måste ges bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna ta emot forskningsmedel från ERC. Men det finns lösningar som utbildnings­ministern bör ta tag i, skriver Sveriges unga akademi i Svenska Dagbladet. Foto: Erik Thor, Jesper Ahlin Marceta, SUA I en debattartikel...
kollage_debatt_utredning_fofin
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Cecilia Engdahl
David Karlander
Gabriele Messori
Ronnie Berntsson
Shervin Bagheri
Debattartiklar
2024

Debatt: ”FoFin-förslaget stärker inte excellensen”

Sveriges unga akademi har lämnat sitt remissvar på utredningen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). I en debattartikel i Curie skriver SUA att utredningens huvudförslag inte bör genomföras i sin helhet. Foto: Erik Thor/Jesper Ahlin Marceta I d...

Relaterade artiklar

dual-use-salong-alt-1
Forskningspolitik
Elham B. Rostami
Johan Rockberg
2024

SUA arrangerade vetenskaplig salong om dual use-forskning

sua-euvalkompass
Forskningspolitik
Pressmeddelande
2024

Sveriges unga akademi lanserar en kompass till EU-valet

SUA-SULF-S-utbildningsutskottet
Forskningspolitik
Gabriele Messori
Shervin Bagheri
2024

SUA mötte socialdemokrater i utbildningsutskottet

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser