Regeringens särskilda utredare för Internationaliseringsutredningen Agneta Bladh gästade Sveriges unga akademi i september. Besöket var ett fruktsamt tillfälle att diskutera frågor om internationalisering och mobilitet, två viktiga frågor som akademin arbetar med. Efter mötet med utredaren har akademin skickat ett inspel med konkretiserade förslag, vilket publiceras här.

SUA logo Internationaliseringsutredningen

Läs Sveriges unga akademis inspel (2 sidor)

Sveriges unga akademi stödjer regeringens ambition att öka internationaliseringen av svenska högskolor och universitet. Ökad internationalisering ökar kvaliteten på forskning och undervisning vid svenska lärosäten och i förlängningen den internationella konkurrenskraften. Vi föreslår att regeringen riktar sig mot tre olika typer av instanser: lärosäten, myndigheter och forskningsfinansiärer, med anpassning efter de olika instansernas inriktning.

I förslaget riktat till lärosäten föreslår Sveriges unga akademi bland annat att alla forsknings- och undervisningstjänster ska annonseras internationellt och aktivt, på ett sätt som gör att internationella sökande har rimliga chanser att se och ansöka. Lärosätena ska tillåta doktorander att kunna söka postdok-tjänster innan disputation (med krav om avlagd doktorsexamen innan tjänsten träder i kraft) för att underlätta rekrytering av de bästa internationella kandidaterna.

I förslaget riktat till forskningsfinansiärer förslår Sveriges unga akademi bland annat att Vetenskapsrådet återinför finansiering för inkommande post-doktorer och erbjuda finansieringsmöjligheter för sabbaticals för att öka seniora forskares mobilitet.

I förslaget riktat till myndigheter föreslår Sveriges unga akademi att myndigheterna ska eftersträva en snabb och okomplicerad hantering av ärenden som rör internationella forskare och studenter, bland annat genom att innehav av svenskt personnummer inte ska bli en förutsättning för situationer där det inte är absolut nödvändigt. Alternativt bör svenska personnummer kunna tillhandahållas snabbare för akademisk personal och studenter.

Sveriges unga akademi anser att svensk forskning och högre utbildning är en nödvändig förutsättning för vår ekonomi och vårt svenska samhälle. Genom att underlätta för influenser och inspiration i en internationell kontext, och genom att själva exportera våra egna forskningsresultat och utbildningsmodeller, ger vi våra forsknings- och undervisningsmiljöer de allra bästa förutsättningarna.

Dela artikel