Forskningens dynamik ägde rum på Kungl. Vetenskapsakademien den 15 oktober 2014. Det tvärvetenskapliga seminariet handlade om hur forskningsområden och discipliner utvecklas över tid. Nya ämnen uppstår ur gamla, genom specialisering, i mötet mellan flera ämnen, eller med
utgångspunkt i nya samhällsfenomen, tekniska möjligheter, upptäckter och behov. Representanter för en rad områden där mycket händer delade med sig av sina erfarenheter.

Flyer Forskningens dynamik
ForskningensDynamik.pdf

Forskningsområden och discipliner utvecklas och nya ämnen uppstår medan andra bleknar bort och dör. Hur ser dessa processer ut, vilka villkor krävs för att nya forskningsområden ska växa fram och hur ska de stödjas tidigt utan att behöva definiera vad de egentligen är? Det var några av de frågor som Sveriges unga akademi vill undersöka när de bjöd in till ett heldagsseminarium på ämnet. Martin Högbom, professor i biokemi vid Stockholms universitet och akademins ordförande välkomnade de många åhörarna. Han förklarade att tvärvetenskapliga aktiviteter är ett av akademins ben och hoppades att dagen skulle bjuda på inblickar från olika vetenskapliga områden.

Seminariet leddes av de två ledamöterna i Sveriges unga akademi Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet och Palle Dahlstedt, docent, Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Chalmers samt vid Högskolan för Scen och Musik.

Mer information

Forskningens dynamik

Dela artikel

ForskningensDynamik.pdf