arsbok-12-toppbild

Läs årsberättelsen för år 12

– Vilken är din favoritkonspirationsteori?
Krönika för SUA:s 12:e år av ordf. Mia Liinason

Frågan ställdes till mig under förberedelserna till arrangemanget Kunskapsfesten i Eskilstuna, där jag skulle medverka i ett samtal om just konspirationsteorier. I en tid av desinformation, fake news och växande popularitet för konspirationsteorier behöver forskare engagera sig mer i nya arenor för att kommunicera vetenskap och reagera mot spridning av okunskap. Ett sådant samhällsengagemang passar perfekt för en ung akademi och det har sannerligen varit på tapeten detta år.

I april besökte författarna Susanna Alakoski och Ola Larsmo, samt vår alumn och professor i genusvetenskap Ericka Johnson, akademin för en diskussion om intellektuellas roll i vår samtid. Det blev ett passionerat samtal om forskarens roll och ansvar och hur det både påminner om och skiljer sig från författarens. Diskussionen om plikten och svårigheten i att delta i samtal som provocerar lämnade inte någon oberörd.

Genom att reflektera… öppnar vi upp nya möjligheter att bromsa spridning av okunskap.

På samma tema har vi under året samarbetat med Nobelprismuseet kring utställningen Evigt liv på Liljevalchs. För att skapa en länk mellan de upptäckter som belönas med Nobelpriset och det dagliga arbete som präglar en forskares vardag, deltog SUA:s ledamöter genom att levandegöra sin forskning för publiken. Vi har även haft förmånen att än en gång arrangera SUA:s forskarskola Forskarmöten för kunskapstörstande gymnasieungdomar. Denna gång samlades vi på vackra Norrbyskär i Umeå.

Men det är inte enbart gentemot det omgivande samhället som forskare behöver hitta nya sätt att kommunicera. Också inom universitetet kan vi behöva förbättra vår kommunikation. Det vet inte minst många nyanställda internationella postdoktorer och biträdande universitetslektorer vid våra universitet. Därför lanserade SUA under hösten 2022 A Beginner’s Guide to Swedish Academia som är en kortfattad guide till nya forskare i det svenska forskningslandskapet. Boken är en av flera nyheter inom SUA:s arbete med internationalisering detta verksamhetsår.

Även politiker betonar sina behov av kunskap när konspirationsteorier, desinformation och fake news faktiskt blir ett hot mot demokratin. Detta märktes av i årets upplaga av Rifo, nätverksprogrammet med riksdagsledamöter och forskare.

En av de brännande frågor som lyftes då SUA stod värd för årets möte med European National Young Academies (ENYA) i Stockholm var just hur den demokratiska tillbakagången hänger ihop med minskad akademisk frihet. Rubriken för denna internationella konferens var Akademisk frihet i en ny era.

Denna era ställer sannerligen nya krav på forskare att tänka igenom sin roll och sitt ansvar. När kunskapsresistens är ett hot mot demokratin, kan forskare göra skillnad genom att sprida kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt, till exempel genom att utforska konspirationsteorier från olika perspektiv – globalt, historiskt, kulturellt och socialt. Genom att reflektera över vad som är så lockande med konspirationsteorier, öppnar vi upp nya möjligheter att bromsa spridning av okunskap.

Mia Liinason, ordf. 2022–2023

Dela artikel

Relaterade artiklar

jason-dent-zUD0bPRl30o-unsplash
Forskningspolitik
2024

Glädjande förslag från regeringen om BUL och förenade tjänster

I förra veckan kom ett efterlängtat förslag från regeringen om hur mobilitet tidigt i den akademiska karriären kan stimuleras. Förslaget innebär mycket välkomna förändringar som SUA länge argument...
PRESSkvafasadsommar
Forskningspolitik
2024

Frön för fler ERC-anslag till humaniora och samhällsvetenskap

Den 9 februari arrangerade Sveriges unga akademi ett rundabordssamtal där finansiärer, lärosäten och forskare fördes samman för att diskutera hur fler forskare inom humaniora och samhällsvetenskap...
Bild: perspektiv från längst bak i sal, föreläsare längst fram pekar på skärm. Publik står, gammal sal med takhöjd och staty.
Akademimöte
2024

Brysselspaning och public service forskningsbevakning på akademimöte

Sveriges unga akademi samlades i Stockholm den 7–8 februari. Representanter från EU, public service och experter inom AI gästade SUA. Planering och arbetsgrupper för den kommande perioden initiera...