Sveriges unga akademi har lämnat ett remissvar på utredningen Ds 2023:8 Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar. SUA ställer sig tveksamma till ett av utredningens förslag, och tillstyrker ett annat.

kollage_elham_johanz_michael_petter

Foto: Erik Thor, Ulf Sirborn

Betänkandet saknar en avgörande faktor

SUA delar utredningens övergripande problembeskrivning vad gäller faran med att färre kliniska prövningar genomförs i Sverige. SUA instämmer också i att huvudskälet till att antalet kliniska studier och kliniska prövningar minskar i Sverige är att de är nedprioriterade inom sjukvården till förmån för andra incitament som styr sjukvården, såsom vårdproduktion, dokumentation och administration.

SUA har dock inte samma tilltro till att ökade stödfunktioner inom sjukvården eller närliggande infrastrukturer (kliniska prövningsenheter, biobanksnoder m.m.) kommer att leda till fler prövningar såsom utredningen gör gällande. Sådana stödinstanser har vuxit fram under samma tidsperiod som antalet kliniska prövningar minskat. Innan ytterligare resurser satsas på liknande funktioner bör  redan genomförda insatser utvärderas.

SUA vill istället lyfta fram de bristfälliga förutsättningarna för den kliniska prövaren att bedriva  studier som helt avgörande för den negativa trenden för kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Denna avgörande faktor saknas i betänkandet.

Tidigare generationer kliniska forskare såg samverkan med läkemedelsindustrin som något positivt. Idag saknas i princip incitament för både sjukvårdshuvudman och den enskilde prövaren att genomföra kliniska prövningar. För den forskande läkaren har kliniska prövningar inget vetenskapligt meritvärde, leder till komplexa jävsdeklarationer och ett merarbete som inte kompenseras med avsatt arbetstid för uppgiften. Regulatoriska krav och GCP-regelverkets krav på prövare medför ett omfattande ansvar.

I en pressad klinisk vardag uppkommer också undanträngningseffekter. De läkare som är aktuella som kliniska prövare har ofta också verksamhetsbärande roller på klinikerna och är satta att hantera just dessa undanträngningseffekter.

Betänkandets systemperspektiv gör att dessa viktiga faktorer kraftigt underskattas. I korthet innebär förslagen ett alltför stort fokus på att stödja och för lite fokus på att göra.

Kliniska prövningsenheter som en del av vårdens infrastruktur

Utredningen gör bedömningen att kliniska prövningsenheter har en hög ändamålsenlighet för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar och föreslår att finansiera kliniska prövningsenheter som en del av infrastrukturen för kliniska prövningar i hälso- och sjukvården.

Sveriges unga akademi ställer sig tveksamma till förslaget.

Vi ställer oss frågande till om utökade satsningar på kliniska prövningsenheter inom hälso- och sjukvården kommer få avsedd effekt. Sådana enheter riskerar att bemannas med administratörer med liten eller ingen egen forskningskompetens, eller gedigen kunskap om regelverket. En förutsättning för att dessa ska kunna bidra till ökad genomförandekapacitet är att  de finns i linjeorganisationerna och som stöd till verksamhetschefer och enskilda prövare.

SUA menar att sjukvårdens uppdrag måste differentieras, där universitetssjukhusen får helt nya uppdrag och en ny finansieringsmodell med tydliga incitament för forskning, vetenskap och utbildning som integreras i alla delar av verksamheten och ersätts därefter.

Kompetensförsörjning och forskningsstödjande personal

Utredningen föreslår kompetensförsörjning av klinisk forskningspersonal och forskningsstödjande personal i hälso- och sjukvården i syfte att utveckla och implementera en nationellt harmoniserad teoretisk och praktisk utbildning för klinisk forskningspersonal och forskningsstödjande yrken.

Sveriges unga akademi tillstyrker förslaget.

Av utredningens förslag tror vi att detta förslag har störst potential att medföra positiva effekter och möjliggöra förändring.Vi vill dock betona att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att stärka kapaciteten och incitamenten för den kliniska prövaren. Det gäller exempelvis ett stärkt meritvärde och förbättrade karriärutvecklingsmöjligheter för den som antar rollen som prövare. Inte minst måste forskningens meritvärde öka inom sjukvården. 

Författare

BrodinPetter_fotoUlfSirborn_275

Petter Brodin

Medicin
Karolinska Institutet
Tidigare ledamot
2019–2024
Professor i immunologi vid Karolinska Institutet
Bild: grodperspektiv porträtt av kvinna i kirurgklädsel med armarna i kors och leende.

Elham B. Rostami

Medicin
Uppsala universitet
Akademiledning
Almedalen 2024
Ledamot
2022–2027
Neurokirurg, docent i neurokirurgi vid Uppsala universitet
Utomhusporträtt av Michael Schöll

Michael Schöll

Medicin
Göteborgs universitet
Ledamot
2021–2026
Professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet
Utomhusporträtt av Johan Zelano

Johan Zelano

Medicin
Göteborgs universitet
Ledamot
2020–2025
Specialistläkare och professor i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Datum

Dela publikation

Relaterade publikationer

luca-bravo-xnqVGsbXgV4-unsplash
David Karlander
Gabriele Messori
Juan C. Rocha
Ronnie Berntsson
Shervin Bagheri
Remissvar
2024

Sveriges unga akademis remissvar på promemorian om akademisk mobilitet 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt remissvar på promemorian Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären (U2024/00229). SUA är positiv till promemorian och tillstyrker förslagen. Foto: Luca Bravo/Unsplash Läs mer: I februari 2024 presenterade reger...
sua_fopropp2023_ill_1100x571
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2023

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. I inspelet presenterar SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Illustration: Ida Brogren VRE...
Sveriges unga akademi enkätsvar
Remissvar
2022

Enkätsvar till forskningsfinansieringsutredningen

Sveriges unga akademi har svarat på FoFin-utredningens enkät om organisationen för finansiering av forskning och innovation. I sitt svar betonar SUA bland annat vikten av fria projektmedel, att vetenskaplig kvalitet bör vara vägledande när staten fördelar forskningsmedel samt lärosätenas ansvar f...

Relaterade artiklar

dual-use-salong-alt-1
Forskningspolitik
Elham B. Rostami
Johan Rockberg
2024

SUA arrangerade vetenskaplig salong om dual use-forskning

sua-euvalkompass
Forskningspolitik
Pressmeddelande
2024

Sveriges unga akademi lanserar en kompass till EU-valet

SUA-SULF-S-utbildningsutskottet
Forskningspolitik
Gabriele Messori
Shervin Bagheri
2024

SUA mötte socialdemokrater i utbildningsutskottet

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser