Ronnie Berntsson, ordförande

Docent i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet

Ledamotsperiod 2019–2024

Horisontell DNA-överföring innebär att gener förs över från en bakterie till en annan. Det kan ske genom en process som kallas bakteriell konjugation. Det genetiska material som förs över kan innehålla olika typer av gener, särskilt relevanta ur medicinsk synpunkt är DNA som innehåller gener för antibiotikaresistens samt virulensfaktorer. Det är via dessa processer som bakterier får antibiotikaresistens och blir multiresistenta. Ett av de viktigaste systemen för bakteriell konjugation är så kallade Typ 4 Sekretionssystem (T4SS), vilket min forskargrupp studerar. Vi använder röntgenkristallografi och elektronmikroskopi för att få högupplöst information om strukturen av T4SS, samt en hel del biokemiska och molekylärbiologiska metoder för att förstå mekanismerna i DNA överföringen via T4SS. Detta är mycket relevant såväl ur ett grundläggande forskningsperspektiv som ur ett medicinskt perspektiv. En bättre förståelse av T4SS från gram-positiva bakterier kan förhoppningsvis bidra till utveckling av nya läkemedel mot de här bakterierna.

Jag är Sveriges unga akademis vice ordförande 2022–2023.

BILDER

1. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi 2. Foto: Josy TerBeek (Klicka för större bilder)

Foto: 1–3. Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för större bilder)

Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för pressbild. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1981
Intressen: Förutom forskningen njuter jag av att vara ute i naturen och vandra, cykla mountainbike, paddla kajak eller åka skidor.

”Vill vara med och påverka forskningspolitiken i Sverige.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm