Ruth Pöttgen

Universitetslektor, docent i partikelfysik vid Lunds universitet

Ledamotsperiod 2023–2028

Min forskning handlar om att förstå vårt universum bättre genom att studera materiens minsta byggstenar. Vår nuvarande bästa modell av universum innebär att den stora majoriteten (mer än 80 procent) av all materia är mörk materia - en typ av materia som bara är "synlig" för oss på grund av sina gravitationseffekter. Trots att de första tecknen på dess existens upptäcktes för nästan hundra år sedan, vet vi fortfarande inte vad denna form av materia består av. Vi vet bara att den inte består av samma typ av byggstenar som den normala materian. Vi kallar sådana byggstenar för (fundamentala) partiklar, och som partikelfysiker strävar vi efter att identifiera alla existerande partiklar och hur de interagerar med varandra. Min huvudsakliga forskningsverksamhet för närvarande är att inom ett internationellt samarbete utveckla ett nytt experiment, kallat LDMX, som kommer att skapa nya möjligheter att utforska vad byggstenarna i mörk materia kan vara.

BILDER

Den första bilden är en prototyp av en del av LDMX-experimentet som testades i en teststråle i april 2022. Fotograf: Torsten Åkesson
Den andra bilden visar en 3D-ritning av det planerade LDMX-experimentet.
Fotograf: David Hitlin

Christian Ohm Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Emma Burendahl

KORTA FAKTA

Intressen: Jag älskar att vara ute i naturen, det kan vara på vandringar eller bara trädgårdsarbete. Hemma gillar jag att baka (helst till vänner och familj), läsa eller sy och pyssla, särskilt sedan vi fick barn.

Jag är också väldigt intresserad av hållbarhetsfrågor och vilka "gröna" lösningar som kan finnas på olika problem.

 

”Jag vill bygga broar mellan forskarvärlden och samhället och öka förståelsen för varandra på båda sidor. Sveriges unga akademi är den perfekta plattformen för att göra det.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm