Sebastian Westenhoff

Professor i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet och Karin och Herbert Jacobsson-professor i biokemi Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2017–2022

Jag arbetar med att avbilda kemiska reaktioner i mycket hög förstoring. I en kemisk reaktion omvandlas ett eller flera ämnen till nya ämnen. Miljontals kemiska reaktioner pågår omkring oss hela tiden; socker och andra kolhydrater förbränns, växter bildar syre genom fotosyntes av koldioxid och vatten, och antikroppar bekämpar virusinfektioner med hjälp av kemiska reaktioner.

Många av dessa omvandlingar styrs av proteiner. Varje protein har en specifik uppgift och kontrollerar ofta en specifik kemisk reaktion. Jag kartlägger hur detta sker på molekylnivå och hur proteinerna styr reaktionerna.

För att studera kemiska reaktioner utvecklar jag nya experimentella metoder baserade på avancerad laser- och röntgenteknik. Med våra metoder kan jag och min grupp ’filma’ hur proteinernas och molekylernas struktur förändras när de reagerar med varandra.

Jag har på detta sätt bland annat kartlagt funktionen av fytokromer, som styr att plantor växer bort från skuggan och till dit där det finns ljus. Jag undersöker även en sorts proteiner som kan känna av ljus och kemikalier i bakterier och därmed fungera som bakteriernas sinnen.

Jag var ordförande för Sveriges unga akademis 2021–2022.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi 3. Sebastian Westenhoff i laboratoriet. Foto: KAW/Magnus Bergström (Klicka för större bild) 

1, 2 och 3. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för större pressbilder) 

1, 2 och 3. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för större pressbilder) 

Sebastian Westenhoff Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

(Klicka för högupplöst porträtt, öppnas i nytt fönster) Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1978
Familj: Tre egna
barn, min fina särbo Mia Phillipson, och tre bonusbarn
Intressen: Fotboll och mat, gärna japansk.
Övrigt: Spelade alt-fiol under varje fri minut som ungdom och under studenttiden. Hade jag inte blivit kemist hade jag blivit musiker.

”Jag är ledamot i Sveriges unga akademi för att ge den fria grundforskningen en röst i samhället. Universiteten kan bara vara trovärdiga aktörer om deras kärna är fristående från tredje parts intressen. Tillsammans kan vi unga forskare verka för detta.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm