Sigrid Schottenius Cullhed

Docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2021–2026

Jag är litteratur- och kulturhistoriker med särskilt starkt intresse för antik grekisk och romersk litteratur och dess inverkan under senare perioder världen över. De litteraturvetenskapliga forskningsfrågor som lockar mig har ofta tvärvetenskapliga förgreningar. För tillfället driver jag ett projekt som undersöker representationer av sexuella övergrepp och tystnadskultur i den klassiska traditionen. Syftet är att bidra till bättre förståelse för varför sexualbrottsoffer ofta tiger om sina erfarenheter eller upplever att ingen lyssnar på dem när de väl berättar. Jag är också verksam i två tvärvetenskapliga samarbetsprojekt: forskarskolan vid Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, Womher, samt det ERC-finansierade projektet Mothernet, vilket undersöker samtida berättelser och erfarenheter av moderskap i Europa.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi 3. Foto: Eric Cullhed (Klicka för större bild) 

Sigrid Schottenius Cullhed Foto: Eric Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Eric Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1981
Intressen: Musik, film och litteratur.
Övrigt: Jag bor numera i Uppsala, kommer ursprungligen från Malmö och har sedan barndomen bott i flera europeiska städer: Paris, Madrid, Stockholm, London, Rom, Pisa och Genève.

”Som ledamot i Sveriges unga akademi vill jag verka för ökad samverkan mellan yngre forskare i Sverige och bidra till att vårt arbete synliggörs. I synnerhet vill jag utveckla och bidra till dialog och samarbete över ämnesgränserna och utforska de humanistiska ämnenas alla möjliga platser i de samtalen. Slutligen vill jag arbeta för bättre förutsättningar för yngre och framtida kollegor inom svensk litteraturvetenskap.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm