Sofia Lodén, vice ordförande

Docent i franska vid Stockholms universitet

Ledamotsperiod 2020–2025

Min forskning handlar om medeltida litteratur i ett europeiskt perspektiv. Jag är intresserad av riddarromaner – berättelser om Kung Artur och riddarna av Runda bordet. Dessa berättelser fick stor spridning i det medeltida Europa och jag undersöker i vilken mån deras spridning bidrog till europeiseringen av den medeltida kulturen. I mitt nuvarande projekt studerar jag olika beskrivningar av landskap och gränser. Min utgångpunkt är en rad riddarromaner skrivna på fornfranska, som gett upphov till översättningar på andra språk, främst tyska, engelska, isländska och svenska, men också italienska och spanska. Jag studerar också berättelser som tillkommit på andra språk än franska och hur dessa förhåller sig till den franska traditionen. De tidigaste texterna som jag studerar skrevs i slutet på 1100-talet medan de senaste skrevs så sent som på 1500-talet. De historiska och kulturella kontexterna spelar en central roll i min forskning.

Jag är också intresserad av hur motiv från medeltida litteratur plockas upp i modern tid och har bland annat studerat hur Astrid Lindgrens författarskap förhåller sig till medeltida litteratur.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/SUA (Klicka för högupplöst pressfoto)

1. och 2. Foto: Danish Saroee (Klicka för högupplöst pressfoto)

Sofia Lodén Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Intressen: Litteratur, film, konst och mat. Jag tränar yoga och promenerar i skogen.

”Först och främst vill jag väcka intresse för forskning utanför universitetet och är särskilt intresserad av att nå barn och ungdomar – Sveriges unga akademi gör ett fantastiskt arbete med att nå ut till unga och jag vill vara en del i det! Jag vill också verka för fler broar mellan olika ämnen, och särskilt mellan naturvetenskap och humaniora. Alla vetenskapsfält gynnas av fler ämnesöverskridande samarbeten, och i humanioras fall tror jag att det är livsnödvändigt. Slutligen vill jag få chansen att sätta mig närmare in i forskningspolitik och arbeta för ökad och bättre internationalisering av svensk forskning. Jag har bott i Frankrike och Italien och är intresserad av frågor som rör språk, europeiska samarbeten och utbyten.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm