Janina Seubert är ordförande för den panel som arbetar med invalet av nya ledamöter 2024. Om några veckor kan forskare från alla ämnesområden skicka in ansökningar. Invalspanelen tittar på vetenskapliga meriter och engagemang i akademins frågor. Invalet är öppet för yngre forskare som disputerat för 2–10 år sedan och de ledamöter som väljs in kan se fram emot fem år med akademin.

SeubertJanina_fotoErikThor_006_hires

Invalspanelens ordförande Janina Seubert, docent i psykologi vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Thor/SUA

Varför ska jag söka till Sveriges unga akademi?

Att vara med i SUA är inte jämförbart med något annat sammanhang man är med i som självständig ung forskare. Här uppmuntras man att tänka på det stora, själva förutsättningarna för en fri och kreativ forskningskultur. Om man till exempel brinner för att prata om forskning med ungdomar, eller kanske på riktigt jobba med de politiska förutsättningarna, eller nätverka tvärvetenskapligt med forskare från andra länder – oavsett inriktning kan man i SUA skapa något helt fantastiskt! SUA öppnar dörrar.

Tillsammans jobbar vi med större projekt och når ut till många fler människor. Då många engagerade ledamöter från olika fält jobbar tillsammans, och med sekretariatets fantastiska stöd, klarar vi även stora projekt. Som att skriva en barnbok eller organisera en internationell konferens. En sak som karakteriserar arbetet inom SUA är att hur mycket energi man än lägger ned, så får man alltid mer tillbaka! Det är något av ett mysterium. Trots att vi ofta arbetar intensivt, så på något sätt så kommer man alltid tillbaka från akademimöten och aktiviteter med plus på energikontot.

Hur blir man ledamot i Sveriges unga akademi?

Man ansöker själv om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Under hösten har akademin en öppen utlysning där den som är intresserad skickar in en ansökan. Alla ansökningar granskas sedan av invalspanelen och vi bedömer då två saker: dels den sökandes vetenskapliga excellens, dels den sökandes engagemang kring frågor som ligger nära SUA. De senaste åren har vi haft cirka 70–110 sökande och av dessa väljs de bästa 6–8 kandidaterna in. Konkurrensen är hård och flera av våra ledamöter har sökt flera gånger innan de kommit in. Om du inte blev invald så uppmuntrar vi att du söker igen!

Vem bedömer ansökningarna och väljer nya ledamöter?

Sveriges unga akademi utser varje år en invalspanel bestående av ledamöter från olika ämnesområden. Invalspanelen sköter sedan hela invalsprocessen med granskning av ansökningar och intervjuer med de sökande i sista steget. Panelens sammansättning varierar något över åren och invalsprocessen startar om varje år. Alla sökande behandlas exakt lika, oavsett om man sökt tidigare eller ej. Invalspanelen lämnar sitt förslag till akademin som sedan gemensamt beslutar om förslaget ska antas eller inte.

Vilka faktorer väger mest?

Invalspanelen bedömer två kriterier: excellens och engagemang, och båda måste finnas för att en person ska kunna väljas in. Det räcker alltså inte med att vara den främsta i Sverige inom sitt fält om du inte uppfyller engagemangskriteriet, eller vice versa. Anledningen till att engagemang tas med i bedömningen är att Sveriges unga akademi är en arbetande akademi och vi söker efter ledamöter som vill och kan bidra i akademins arbete.

Hur definierar ni vetenskaplig excellens?

I stora drag bedömer vi detta på liknande sätt som forskningsfinansiärerna. Det innebär att vi letar efter kandidater som har visat exempel på nytänkande och framstående forskning. Andra meriter som vi letar efter är till exempel beviljade forskningsanslag och meriteringstjänster. Eftersom vi väljer in relativt sett unga forskare är vi dessutom noga med att kandidaterna måste ha visat självständighet från sina tidigare handledare i sin forskning. Inom naturvetenskap, teknik och medicin syns självständighet oftast som att man publicerat som senior författare utan sina tidigare handledare. Inom samhällsvetenskap och humaniora ser det annorlunda ut. Vi tar full hänsyn till att forskningen och meriteringen ser olika ut inom olika vetenskapsområden.

Vad menas med engagemang?

Sveriges unga akademi är en arbetande akademi och alla ledamöter förväntas arbeta aktivt med projekt som ryms inom akademins verksamhet. Vi tror att tidigare intresse och engagemang är ett bra sätt att förutspå framtida insatser och vi letar därför efter personer som visat engagemang inom de områden som akademin arbetar med. Vi ser också till nya idéförslag. Den sökande behöver inte på något sätt vara expert men det är viktigt att det finns ett genuint intresse. Akademins sekretariat hjälper till att genomföra aktiviteter.

Hur går intervjuerna till?

En viktig del i invalsprocessen är intervjuerna. Utifrån de ansökningar som kommit in väljer invalspanelen ut upp till sexton personer som bjuds in till intervjuer som görs i grupper om cirka fyra deltagare. Invalspanelen ställer ett antal frågor som kandidaterna får diskutera sinsemellan. Efter frågorna finns det möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i invalspanelen.

Hur lyckas ni få så stor spridning av ledamöter från olika ämnen till exempel?

Akademin har idag en jämställd sammansättning med avseende på kön och en god spridning av ämnen och lärosäten. Det är vi stolta över! I invalsprocessen arbetar vi aktivt med att behandla alla ansökningar lika men vi har inga krav på att de ledamöter som väljs in ska vara från vissa ämnen eller lärosäten etc. för att hålla en god balans i akademin. Självklart håller vi ögonen på balansen genom invalsprocessen, men hittills har vi alltid fått en välbalanserad sammansättning av de invalda utan några särskilda åtgärder.

Hur arbetar ni med jäv och likabehandling?

Vi följer Vetenskapsrådets riktlinjer för jäv. Det innebär att den som är jävig lämnar rummet när vi diskuterar den kandidaten som hen är jävig för. Eftersom intervjuerna sker i grupp sitter jäviga ledamöter i invalspanelen med för att höra de andra kandidaterna, men de deltar inte i några diskussioner om kandidaterna som hen är jävig för senare. Dessutom har vi en observatör (vd) med på alla möten med invalspanelen. Observatörens roll är att se till att vi följer jävsregler och behandlar alla kandidater lika.

Ger ni individuell feedback?

Nej, vi har inte möjlighet att ge individuell feedback till de sökande.

Du valdes in 2021, hur upplevde du invalsprocessen?

Man intervjuas i en mindre grupp, och därmed är de man träffar först när man kommer till intervjun sina medsökande som väntar utanför. Jag tyckte att de verkade så sympatiska och engagerade, människor som man jättegärna skulle vilja jobba tillsammans med. Som tur kom vi alla in i SUA så småningom, två av oss detta året, de andra två året efter! Själva invalsprocessen var otroligt intressant. Jämfört med när man till exempel söker forskningsmedel så är själva skriftliga ansökan relativt kortfattad och smärtfri, det tar verkligen inte så lång tid att skicka in en ansökan. Under själva intervjun så turas alla i invalspanelen om att fråga den sökande. Även om man såklart kan bli lite nervös så gör panelen allt så att man kan känna sig bekväm under press- flera i panelen nickade bekräftande när vi pratade och sa genuint intresserade ut i det som vi hade att säga. Allt i allt var urvalsprocessen en väldigt positiv upplevelse för mig. När intervjun var slut så var jag ännu mer peppad på att bli invald och blev oerhört glad när jag fick besked att jag faktiskt blivit invald som ledamot.

Hur såg ditt tidigare engagemang ut?

Jag har alltid varit engagerad i olika sammanhang som verkar för förbättringar av unga forskarens villkor, till exempel som representant för Junior Faculty på min institution där jag organiserade workshops för unga forskare, eller som mentor till ungdomar med intresse för forskning. Eftersom jag själv har jag jobbat som forskare i flera olika länder innan jag kom till Sverige för några år sedan, är jag mycket intresserad av hur man kan förbättra villkoren för internationell mobilitet. I nuläget finns det många utmaningar för internationella samarbeten, där vi måste fundera på hur vi förhåller oss till internationella konflikter och kriser, och omdefiniera mobilitet i tider av digitala möten och klimatförändringar. Jag är glad att jag kan bidra till dessa diskussioner inom internationella beredningsgruppen i SUA! Sedan jag gick med i SUA för två år sedan har jag bland annat jobbat med Beginner’s Guide to Swedish Academia, representerat SUA vid olika utåtriktade aktiviteter, börjat interdisciplinära forskningssamarbeten med andra medlemmar, suttit i juryn för L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi, och mycket mer. Spännvidden av de aktiviteter man får möjlighet att medverka i är fantastisk!

Dela artikel

Relaterade artiklar

SUA-ledamöter och staff samlade till gruppbild runt sittande Nobelpristagare
Barn och samhälle
Tvärvetenskap
Anna Sjöström Douagi
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Torsten Wiesel
2024

Celebrating a Century: Torsten’s 100th with a Night of Nobel Minds and Lively Debates

LodenSofia_fotoErikThor_DSC_2556_1100x733
Barn och samhälle
Tvärvetenskap
2023

Vice ordf. Sofia Lodén till nya Forskningsberedningen

Gruppbild utomhus i sol.
Barn och samhälle
Tvärvetenskap
Forskarmöten
Alison Gerber
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Frida Bender
Karolina Kauppi
Ronnie Berntsson
Sara Liin
Sofia Lodén
2023

Forskarmöten för första gången i Abisko

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser