Uttalande: Sveriges unga akademi fördömer Rysslands militära invasion av Ukraina


Akademin fördömer Rysslands invasion av Ukraina och står upp för akademiska flyktingar

Sveriges unga akademi fördömer Rysslands militära invasion av Ukraina. Vi reagerar med chock och avsky på Rysslands aggression mot ett självständigt grannland och det fruktansvärda lidande som invasionen medför. Vi ser också hur de akademiska institutionerna raseras i Ukraina.

Den svenska regeringen har uppmanat svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta alla samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Sveriges unga akademi vill framhålla vikten av att skilja på kontakter mellan individuella forskare och samarbeten mellan länder och organisationer. Utbyten över gränser är centrala för forskningen och kunskapsbyggande, vilket i sin tur är en grundpelare för en sund demokrati.

Ukrainska forskare och studenter, liksom ryska och belarusiska forskare och studenter på flykt, bör kunna söka en fristad i Sverige. Vi uppmanar lärosäten och finansiärer att ge stöd till akademiska flyktingar. Genom att skydda, stötta och föra dialog med dessa forskare och studenter främjas möjligheterna att bistå en demokratisk utveckling och ge tillgång till fakta och kunskap.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm