Ylva Söderfeldt

Docent inom idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2019–2024

Min forskning handlar om mötet mellan experter och de människor som de är experter på – det kan vara till exempel döva och dövlärare, eller läkare och patienter. I dessa möten sker ofta intressanta saker. Experterna kan komma att utmanas av sina mänskliga ”objekt”, så att en konflikt uppstår. Eller de kan ingå i en allians, där de går samman för att tillvarata gemensamma intressen. Det som alltid sker är dock någon typ av förhandling kring vilken kunskap som räknas, och vem som bestämmer – är det den som själv är sjuk eller läkaren som vet mest om sjukdomen? Vad räknas som relevant kunskap, och vem får uttala sig? Att studera dessa förhandlingar som skett i olika sammanhang under de senaste cirka 150 åren kan hjälpa oss att bättre förstå dagens strider kring kunskapsproduktion och faktavärdering.

VIDEO

Funktionshindershistoria: Ylva Söderfeldt föreläser vid universitetet KU Leuven i Belgien 2013, ”Förståelse av funktionshinder med Habermas och vice versa: Den tyska dövrörelsen och den offentliga sfären.”

BILDER

1. och 2. Klicka för större pressfoton. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Karta över Helgoland år 1910. Bild: Wikimedia commons/University of Texas Libraries
Ylva Söderfeldt Foto: David Naylor

1. Karta över Helgoland år 1910 (klicka för förstoring). Bild: Wikimedia commons/University of Texas Libraries 2. Klicka för högupplöst pressfoto. Foto: David Naylor

Ylva Söderfeldt Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Klicka för högupplöst pressfoto. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1984

”Jag har ett stort intresse för samarbete och kommunikation över disciplingränserna, både i min forskning och min undervisning. Genom akademin får jag knyta fler kontakter inom andra ämnen och även arbeta för ett universitetslandskap där mer interdisciplinärt utbyte sker.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm