Bli ledamot

Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap. Här får du som är en driven forskare möjlighet att förverkliga dina idéer. SUA finansieras av privata och offentliga forskningsfinansiärer och stöds av ett sekretariat. Ledamotsperioden är fem år. Du som forskare söker själv till akademin genom att skicka in en ansökan. 

Påminn mig

Ansökan öppnar igen den 24 oktober.

vara-ledamot-Illustration-01
Tre SUA-ledamöter pratar sittandes på vetenskapsakademien i Berlin

Om att vara ledamot

Beroende på dina intressen får du möjlighet att till exempel bedriva forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla din förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, och växa i rollen som akademisk ledare. Då verksamheten utgår från akademins ledamöter så kommer prioriteringar och aktiviteter att skifta över tid. Det som däremot är konstant är ett högt engagemang hos ledamöterna. 

Ewa Machotka, Yaffa Epstein och Juan Rocha vid ett akademimöte i Berlin. Foto: SUA

För vem?

Sveriges unga akademi är öppen för forskare inom alla ämnesområden som uppfyller nedanstående krav:

  • är en framstående och självständig forskare
  • har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom de frågor och aktiviteter som ligger nära SUA
  • har disputerat för ca 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst)
  • är verksam som forskare i Sverige.

Sökande med internationell bakgrund är självklart mer än välkomna att söka. Akademins arbetsspråk är svenska men vi har pragmatisk inställning till språk och använder engelska när det behövs och är möjligt. Många aktiviteter sker dock på svenska och ledamöter som inte förstår talad svenska uppmuntras därför att lära sig svenska under ledamotstiden för att fullt ut kunna delta.

Notera att vi med självständig menar att du driver en självständig forskningslinje och står på egna ben som forskare, vilket i regel innebär att du har kommit förbi postdok.

Gruppbild SUA framför skelettet av en brachiosarus på naturhistoriska museet i Berlin.

SUA på Museum für Naturkunde Berlin. Foto: SUA
 
 

vara-ledamot-03

Foto: Unsplash

Hur sker invalet?

Ansökningsperioden äger rum på senhösten. Inval sker genom en tydlig process där intresserade forskare själva ansöker genom att skicka in en ansökan.

Akademin utser varje år en invalspanel som håller i ansökningsprocessen och bedömningen av de sökande. Invalspanelen består av ledamöter ur akademin och vid behov anlitas även extern expertis för att bedöma ansökningar.

De sökande bedöms utifrån två kriterier:

  • vetenskapliga meriter
  • intresse och förutsättningar för att framgångsrikt verka inom akademin.

Bland de sökande som uppfyller båda kriterierna kallas de som rankats högst utifrån bedömningskriterierna till intervjuer i början av april 2024. Intervjuerna sker i form av gruppdiskussioner och syftar till att bedöma den sökandes intresse och förutsättningar att framgångsrikt verka inom akademin.

De nya ledamöterna hälsas välkomna till akademin i samband med firandet av akademins årsdag i maj.

Om Sveriges unga akademi

Akademin är en oberoende stiftelse med visionen att föra samman unga forskare från alla vetenskapsområden för att ge dem en plattform att mötas och påverka samhället. Sedan starten 2011 har akademin etablerat sig som en synlig och aktiv aktör i det nationella systemet för forskning och högre utbildning. Där bidrar akademin med de yngre forskarnas perspektiv, med kreativa idéer – som ibland utmanar rådande mönster – och med att värna vikten av forskning av högsta kvalitet. 

All verksamhet inom akademin sker på initiativ av ledamöterna och genomförs med stöd av ett sekretariat. Sekretariatet och den löpande verksamheten leds av stiftelsens vd. 

Akademimöten

Basen i Sveriges unga akademis verksamhet utgörs av så kallade akademimöten, två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls fyra till fem gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. 

På akademimötena bryts barriären mellan lärosäten och ämnesområden. Där sammanträder ledamöterna för att lyfta blicken och adressera stora aktuella samtidsfrågor. Det är vid dessa tillfällen som ledamöterna fattar beslut om verksamheten, där nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning och där tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Forskningspolitik

SUA deltar i den forskningspolitiska debatten genom bland annat debattartiklar, seminarier och remissvar. Vi vill att Sverige ska vara ett attraktivt land att forska i och vi vill stärka kvaliteten i svensk forskning. Som röst för forskare i början av eller mitt i karriären, bidrar vi med de erfarenheter och perspektiv som är unika för en ny generation forskningsledare.

Stärk den fria forskningen, gör Sverige mer attraktivt för internationella talanger och ge forskare goda förutsättningar för att samverka med det omgivande samhället. Det menar SUA i ett inspel till den kommande forskningspropositionen.

Läs mer

Internationell verksamhet

Genom internationella samarbeten stärker vi akademins genomslag, utvidgar ledamöternas nätverk och får inspiration och idéer utifrån. Vi deltar också på arenor där möjlighet ges att diskutera internationella forskningspolitiska frågor.

Vi samarbetar särskilt med andra unga akadmier i världen. Vi är mycket aktiva i nätverket mellan de nordisk-baltiska länderna, de europeiska länderna, och vi samarbetar bilateralt med flera unga akademier i länder utanför Europa.

Barn och samhälle

Verksamhet med barn och unga ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill visa att forskning är spännande och utmana stereotyper om vem som kan bli forskare. Ett av akademins fokusområden är därför att öka intresset och förståelsen för forskning och vetenskap hos allmänheten, med särskilt fokus på målgruppen barn och unga. 

Vi vill visa vad det innebär att vara forskare, sprida förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt och inspirera till samtal om forskningens betydelse för samhällets utveckling. 

Frågor och svar

Se alla frågor

Hur blir jag ledamot?

Första steget är att skicka in en ansökan, ansökningsperioden är vanligtvis öppen från november till början av januari. En invalspanel utvärderar alla sökandes vetenskapliga meriter och bjuder in de bästa kandidaterna till intervju. Utifrån detta föreslår invalspanelen nya ledamöter för formellt val av akademin.

Läs mer

Hur många söker och hur många nya ledamöter väljs in varje år?

Vi brukar ta emot 65–80 ansökningar och väljer in 6–8 nya medlemmar per år. Det betyder att konkurrensen är tuff, och vi uppmanar dig att ansöka igen om du inte lyckades första gången. Det är inte ovanligt att ledamöter ansöker flera gånger innan de blir invalda.

Bli ledamot

Hur mycket tid lägger jag ned som ledamot?

Vi är i hög grad en fungerande akademi och ju mer tid du lägger ner desto mer givande är det att vara ledamot 🙂 Hela akademin träffas vanligtvis fyra gånger om året för tvådagarsmöten. Utöver detta deltar ledamöter, i varierande grad, i interna och externa aktiviteter. Verksamheten stöds av privata och offentliga forskningsfinansiärer och drivs med hjälp av ett sekretariat.

Om oss

Kan jag nominera någon annan till akademin?

Nej, nya ledamöter måste skicka in en ansökan själva.

Påminn mig när nästa ansökningsperiod börjar

Fyll i din mejladress för att få ett meddelande när ansökningsperioden börjar.

Finansiering och samarbeten

Sveriges unga akademis arbete bygger på stöd från finansiärer som vill stärka yngre forskare och forskningens genomslagskraft. Ett stöd till akademin ger en starkare röst och större möjligheter för nya akademiska ledare att växa fram. 

Läs mer

SUA:s ledamöter

Se vilka som är ledamöter just nu i Sveriges unga akademi.

SUA:s ledamöter

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser