Mia Liinason

Professor i genusvetenskap vid Lunds universitet

Ledamotsperiod 2018–2023

Min forskning placerar sig i skärningspunkten mellan transnationella rörelser, digitala kulturer och hoppets epistemologi. För närvarande arbetar jag inom flera forsknings- och samarbetsprojekt som på olika sätt breddar och fördjupar dessa intressen.

Jag leder en 5-årig tvärvetenskaplig forskningsmiljö som undersöker digitala teknologiers betydelse för civilsamhällesengagemang, bland annat genom frågor såsom hur digitala plattformar förändrar vår förståelse av platser, nationer, gränser och upplevelser av tillhörighet? Vilka risker och möjligheter följer med användningen av digitala plattformar i kampen för kvinnors och hbtq-personers rättigheter i auktoritära kontexter? Vad betyder digitala teknologier för möjligheten att forma politiska gemenskaper, såväl progressiva rättighetsrörelser, som misogyna, anti-hbtq gemenskaper? I vilken utsträckning kan algoritmer förstås som aktörer med agentskap?

Jag är också forskningsledare för projekten Liveability at the crossroads of religion, gender and sexuality och Technologies of Struggle. Gender and change in times of transformation. Som forskare i Change is Key! ingår jag i ett 6-årigt tvärvetenskapligt forskningsprogram som utvecklar digitala verktyg för att utforska hur språk, samhällen och kulturer har förändrats över tid.

Jag är medlem i excellensnätverket NETHATE, ett Marie Curie Intensive Training-nätverk som samlar en tvärvetenskaplig grupp internationella forskare i syfte att undersöka spridningen av hat i online och offline fora, motstrategier, och dess påverkan på offer och närstående.

Nyligen avslutade jag projektet En värld i förändring. En studie av genus och sexualitet i ett framväxande globalt civilsamhälle som utforskade transnationella möten inom feministisk och hbtq aktivism i Ryssland, Turkiet och Skandinavien. Boken Feminist and LGBTI+ Activism across Russia, Scandinavia and Turkey. Transnationalizing Spaces of Resistance, Palgrave Macmillan Springer International Publishing (2022), presenterar slutsatserna från detta projekt.

Jag var Sverige unga akademis ordförande 2022–2023.

BILDER

1, 2. Pressbilder Foto: Erik Thor/SUA 3. Regnbågsmässa i Kirkenes kyrka i samband med Barents Pride, Kirkenes 2018. Foto: Mia Liinason (Klicka för större bilder)

Mia Liinason Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för pressbild med högre upplösning, öppnas i nytt fönster. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1973
Familj: Jättestor! Vardagen delar jag med min sambo och mina tre barn (födda 1999, 2001 och 2005). 
Intressen: Att vara i naturen. Skogen, skärgården eller trädgården. Gärna allt på en gång i sommarhuset utanför Göteborg.
Övrigt: Jag har en gång stulit en bokad taxi från en Nobelpristagare. 

”Jag vill bidra till att göra universitetet till en mer heterogen plats och ser fram emot att få dela med mig av mina tankar omkring varför och hur villkoren kan förbättras för unga forskare som befinner sig utanför normen i universitetsvärlden. Jag vill ta frågan om forskningsetik och akademisk integritet på allvar och belysa frågor om osäkra anställningar och meritvärderingssystem. Jag hoppas också på att kunna väcka nyfikenheten och uppmuntra intresset för forskning och vetenskap bland nästa generation unga forskare.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm