Ben Bernanke (före detta centralbankschef i USA), Douglas Diamond och Philip Dybvig tilldelas Ekonomipriset 2022 för deras forskning om banker och finanskriser. Adel Daoudnewwindow.gif, forskare i analytisk sociologi vid Linköpings universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, svarar på 5 frågor om årets pris.

Ekonomipristagarna 2022.

Ekonomipristagare 2022: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond och Philip H. Dybvig.

Adel Daoud Foto: Erik Thor/SUA

En betydande del av min forskning handlar om effekterna av ekonomiska och finansiella kriser på barnfattigdom i låg- och medelinkomstländer. Min forskning handlar om vad som händer med barns levnadsnivåer när kriser väl sker och handlar inte så mycket om att förklara varför dessa kriser sker till att börja med. Årets pristagare har fokuserat på att besvara just denna fråga. Kungl. Vetenskapsakademien motiverar sitt val genom att skriva att ekonomipristagarna ”har väsentligt förbättrat vår förståelse av bankernas roll för ekonomin, särskilt vid finanskriser. Deras forskning visar bland annat varför det är så viktigt att undvika att banker kollapsar”.

Det är ett bra val. Årets pristagare har gett oss flera viktiga insikter om bankernas roll i samhället och föreslagit olika former av konkreta policys som används runt om i världen idag. Ta till exempel policyn insättningsgarantin som de flesta känner till. Upp till en viss gräns (omkring 1 miljon SEK) så garanterar staten att alla medborgare får ut sina pengar från banken ifall banken blir konkursmässig. Denna policy kom från insikten om att banksystemet kan komma att kollapsa väldigt fort om tilliten till dem eroderas under ekonomiska kriser. Denna erosion gör att folk kommer att vilja ta ut sina pengar snabbare än vad de hade gjort med insättningsgarantin på plats.

Det finns flera intressanta bidrag. Jag vill lyfta fram 2021 pristagare Joshua D. Angrist och Guido W. Imbens ”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”, samt David Card ” för hans empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomi”. Pristagarna sätter en metodologisk standard för hur man bör studera orsak och verkan i icke experimentella data. Även dessa pris är exempel på belönad forskning som fördjupar vår förståelse om hur ekonomi och samhälle är djupt integrerade:

Här skulle jag vilja lyfta fram sociologen Mark Granovetter som flera gånger har varit tippad att tilldelad priset men ännu inte fått det. Granovetter har genom flera artiklar visat hur ekonomiska relationer i grund och botten är sociala relationer. De flesta ekonomiska relationer mellan individer är inbäddade i sociala nätverk och därför bör studeras som sådana. Dessa nätverk skapar länkar mellan individer där grupprocesser snabbt kan ta över beslutprocessen istället för att styras av individens rationalitet. Hans artikel ”The Strength of Weak Ties” publicerat i American Journal of Sociology är citerat över 65 000 gånger, och är en av de mest citerade samhällsvetenskapliga artiklarna.

Årets pris slår ett slag för både forskningen kring bankkriser och policy om hur vi kan mildra styrkan och effekterna av dessa kriser. Detta är ett pris som uppmärksammar hur konkret denna forskning kan bli och att den genomsyrar våra vardagliga interaktioner med våra banker genom att reglera tilliten i systemet.

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser