L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademis syfte är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Nästa utlysning sker den 13 juni 2024.

Initiativet till For Women in Science (FWIS) togs 1998 av Fondation L'Oréal, Frankrike och UNESCO, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, för att stödja och uppmärksamma framstående kvinnor inom forskning.

 

Påminn mig

Bild: logotyper för For Women in Science-priset

Video: 2021 års pristagare Beatriz Villarroel berättar om vad priset har betytt.

For Women in Science-priset i Sverige

Priset uppmärksammar två lovande kvinnliga forskare för kvaliteten på deras forskning och utveckling mot självständighet, och syftar till att uppmuntra en fortsatt karriärbana inom vetenskapen. Priset kan beviljas till forskare som disputerat 2020 eller senare och som är verksamma vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige.

Priset är 150 000 kronor per person och pristagarna kommer också att inbjudas till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige och delas ut i samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi sedan 2015. 

Bild: perspektiv från läktarplats, prisceremoni på UNESCO i Paris, pristagare syns även på stor skärm.

Ett internationellt program

Varje år belönas fem seniora forskare med L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards, en för varje kontinent/region, vid en ceremoni hos UNESCO i Paris. Bland pristagarna finns flera kvinnor som senare har belönats med Nobelpriset: Elizabeth Blackburn, i fysiologi eller medicin och Ada Yonath i kemi 2009, Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna delade Nobelpriset i kemi 2020, Katalin Karikó i fysiologi eller medicin och och Anne l’Huillier i fysik 2023, den senare verksam vid Lunds universitet.

Det utses även 15 ”International Rising Talents” (IRT) bland yngre forskare. Dessa nomineras via de nationella och regionala FWIS-prisen. Svenska Beatriz Villarroel utsågs som första svenska till IRT 2022. 

För en yngre målgrupp finns i Frankrike projektet For Girls in Science, initierat av franska L'Oréal, som erbjuder forskningsintresserade tjejer från 15 års ålder möjligheten till workshops, praktikplatser och mentorskap.

Katalin Karikó tilldelas FWIS Award 2022. Foto: SUA

Vem kan söka? 

Forskaren skickar själv in en ansökan, nomineringar accepteras ej. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Den sökande måste uppfylla följande kriterier:

  • Kvinnlig forskare som har avlagt doktorsexamen i naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik år 2020 eller senare (se punkt 4 om avräkningsbar tid i dokumentet nedan).
  • Vara verksam vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige.

För fullständig information om behörighetskrav, kriterier för bedömning av ansökningar med mera:

Reglerna för priset         Underskrift prefekt (mall)

Bild: pristagare sträcker prisbukett upp i luften

Foto: Emma Burendahl

Pristagare

Gruppbild vid prisceremoni, pristagare håller upp diplom, forskningsministern i mitten

For Women in Science-pristagare 2023

L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2023 belönar Audrey Campeau, postdoktor i biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ”för nydanande experimentell forskning som bidrar till viktig kartläggning av smältande permafrost och dess effekt på frigörande av växthusgaser”, och Kathlén Kohn, lektor vid institutionen för matematik, data och AI på Kungliga Tekniska högskolan, ”för innovativ användning av algebraiska metoder inom datorseende och sin ambitiösa vision för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö”.

Pressmeddelande

Anna-Karin Johansson (generalsekreterare Unescorådet), Sverker Lundin (vd SUA),
Maria Mossenberg (Director of Corporate Affairs & Engagement L'Oréal),
Mia Liinason (ordf. SUA), Kathlén Kohn (pristagare), Mats Persson (forskningsminister) och
Audrey Campeau (pristagare). Foto: Emma Burendahl

For Women in Science-pristagare 2021

2021 belönas Mariana Dalarsson, biträdande lektor i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan ”för att hon genom en innovativ kombination av elektroteknik och biofysik studerat hur guldnanopartiklar kan dopas med näringsämnen så att de selektivt tas upp av och oskadliggör cancerceller”, och Beatriz Villarroel, postdoktor i astrofysik vid Nordita och Stockholms universitet ”för sin unika förmåga att länka astronomi, artificiell intelligens och medborgarforskning för att identifiera försvunna ljuskällor på natthimlen”.

Pressmeddelande

Finklädd kvinna håller diplom och mottar blombukett

Astronom Beatriz Villarroel mottar sitt pris av vd Anna Wetterbom vid en pandemi-anpassad ceremoni.

Gruppbild finkklädda pristagare med blombuketter framför fond med logotyper

For Women in Science-pristagare 2019

2019 belönades Aishe A. Sarshad, forskare i biomedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet för: ”Ett kärnfullt budskap: för att ha identifierat en ny mekanism för reglering av genuttryck i stamceller. Hennes banbrytande forskning har visat på en ny roll för icke-kodade RNA i cellkärnan. Det kan i framtiden bidra till nya behandlingsmetoder vid cancer och andra sjukdomar.” och Eleni Stavrinidou, Biträdande universitetslektor i organisk elektronik och ledare för forskargruppen för elektroniska växter vid Linköpings universitet, för ”Tillbaka till rötterna: Eleni Stavrinidou får priset för sin nydanande tekniska grundforskning där hon utvecklar metoder för integration av elektronik i levande växter. I sin forskning avser Eleni Stavrinidou utveckla stabila tillverkningsmetoder där växterna själva integrerar elektroniken, vilket möjliggör fantasieggande framtida tillämpningar i stor skala.”

Pressmeddelande

Från vänster Amaury Alibaux, L’Oréal, Lena Sommestad, Unescorådet, Matilda Ernkrans, minister för
högre utbildning och forskning, FWIS-pristagare Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet, FWIS-
pristagare Aishe Sarshad, Sahlgrenska Akademin, Maria Tenje, ordf. Sveriges unga akademi.
Foto: Erika Petersdotter

For Women in Science-pristagare 2018

2018 belönades Marianne Liebi, forskarassistent, den kondenserade materiens fysik, Chalmers, ”för konstruktivt användande av avancerade avbildningsmetoder för biomaterial med mål att förstå kopplingen mellan molekylära och mekaniska egenskaper”, och Ruth Pöttgen, biträdande universitetslektor i partikelfysik vid Lunds universitet, ”för experimentellt utforskande av universums mörka materia”. 

Pressmeddelande

 

Färgporträtt av finklädda pristagare med diplom och blombuketter, tillsammans med minister framför logobackdrop

Marianne Liebi, pristagare, Helene Hellmark Knutsson, forskningsminister, och Ruth Pöttgen, pristagare.
Foto: Emma Burendahl

Färgporträtt av finklädda pristagare med diplom och blombuketter, tillsammans med minister framför logobackdrop

For Women in Science-pristagare 2017

2017 belönades Kirsten Leistner, fil. dr i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, ”för hennes framgångsrika forskning rörande fundamental förståelse av katalysatorers temperaturberoende aktivitet. Hon har gjort en upptäckt som kan leda till utveckling av förbättrade katalysatorer” , och Julia Uddén, fil. dr i kognitiv neurovetenskap och Pro Futura-forskare vid Stockholms universitet,”för forskning som kännetecknas av intellektuell djärvhet och som syftar till att förstå hur människans språkliga kommunikation utvecklas” .

Pressmeddelande

Pristagare Julia Uddén, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och pristagare Kirsten Leistner.
Foto: Emma Burendahl

For Women in Science-pristagare 2016

2016 belönades Annica Black-Schaffer, docent i kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet, ”för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer”, och, Kristiina Tammimies, forskare i neuropsykiatri vid Karolinska Institutet, ”för sin framgångsrika forskning inom genetik rörande autismspektrumsjukdomar”.

Pressmeddelande

Färgporträtt av finklädda pristagare med diplom och blombuketter, tillsammans med minister framför logobackdrop

Pristagare Annica Black-Schaffer, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och
pristagare Kristiina Tammimies. Foto: Emma Burendahl

Påminn mig när nästa ansökningsperiod börjar

Fyll i din mejladress för att få ett meddelande när ansökningsperioden börjar.

Frågor och svar

Se alla frågor

Hur ansöker man till Forskarmöten?

Så här söker du till Forskarmöten – snabbguide 

  • När? Ansökningsperiod mellan 21 februari och 22 april – markera kalendern!
  • Vad behövs? Två saker: ett onlineformulär och en blankett:
  1. Onlineformuläret: Här fyller du i dina uppgifter och skriver en kort text om varför du vill vara med, ditt favoritämne, och om du har träffat några forskare innan. Glöm inte att nämna en referensperson (som en lärare) med kontaktinfo.
  2. Blanketten: Om du är under 18, måste dina vårdnadshavare signera denna. Fyll i (skriv ut), signera, och antingen ladda upp den med din ansökan eller maila den till oss på info@sverigesungaakademi.se.

Kom ihåg:

  • Din motivering: kort räcker gott.
  • Om du inte fyllt 18: få dina vårdnadshavares signatur på blanketten.
  • Referenspersonens namn och kontakt: viktigt!
  • Flexibilitet: Du kan starta din ansökan nu och avsluta när som.

Om Forskarmöten

Hur utses stiftelsestyrelsen?

Akademins ledamöter utser akademiledningen och akademiledningen utser en majoritet av stiftelsestyrelsens ledamöter.

Vad gör stiftelsestyrelsen?

Stiftelsestyrelsen ansvarar för Stiftelsen för Sveriges unga akademi vars uppgift är att säkerställa att akademin kan bedriva sin oberoende verksamhet. Översiktligt innebär det att stiftelsestyrelsen har det ekonomiska och juridiska ansvaret för verksamheten, medan akademins ledamöter ansvarar och bestämmer över de aktiviteter som akademin bedriver. 

Hur blir jag ledamot?

Första steget är att skicka in en ansökan, ansökningsperioden är vanligtvis öppen från november till början av januari. En invalspanel utvärderar alla sökandes vetenskapliga meriter och bjuder in de bästa kandidaterna till intervju. Utifrån detta föreslår invalspanelen nya ledamöter för formellt val av akademin.

Läs mer

Hur utvärderas min ansökan?

Ansökningar bedöms utifrån två kriterier: (1) vetenskapliga meriter och (2) intresse och möjlighet att delta i akademin. Utvärderingen görs av en tvärvetenskaplig panel av akademiledamöter, ny för varje år. Vid behov samråder panelen med externa experter för att bedöma vetenskapliga meriter.

Bli ledamot i Sveriges unga akademi

Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap.

Bli ledamot

Finansiering och samarbeten

Läs mer om hur Sveriges unga akademis verksamhet stöds.

Läs mer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser